TAČR TREND - podprogram 1 Technologičtí lídři

27. 6. 2024 Libor Zajíc TAČR

Technologická agentura ČR vyhlásila 12. VS programu TREND PP1 - Technologičtí lídři. Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně nebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.

Veřejná soutěž je orientována na podporu podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), a podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Online webinář proběhne 9. 7. 2024 od 10 hod. na platformě YouTube.

V případě zájmu o tuto veřejnou soutěž prosím informujte Oddělení projektové podpory nejpozději do 22. července. Konec soutěžní lhůty je 14. srpna 2024.

Důležitá data

Datum Popis
9.7.2024 10:00 Online webinář
22.7.2024 Termín pro informování Oddělení projektové podpory o záměru podávat návrh projektu.
14.8.2024 Konec soutěžní lhůty
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba na Oddělení projektové podpory


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.