MŠMT Mobility Francie

15. 4. 2024 Libor Zajíc MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI a to s dobou řešení 2025–2026.

Hlavním cílem aktivity Mobility je podpora formování mezinárodních bilaterálních výzkumných týmů řešících témata výzkumu, vývoje a inovací s vysokým potenciálem uplatnění v mezinárodních výzkumných programech a tím posílení výzkumných kapacit obou partnerských zemí. Předmětem podpory v aktivitě Mobility je česká část bilaterálního výzkumného projektu, připraveného dvěma partnery – institucemi. Formativní charakter projektů orientovaný na utváření mezinárodních partnerství směřuje k jejich mobilitní povaze; jediným způsobilým nákladem jsou náklady na cestovné.

Veškeré informace naleznete na webu poskytovatele.

Lhůta pro podání žádosti končí 30. května 2024. V případě zájmu prosím kontaktuje Oddělení projektové podpory FF MU, nejpozději do 10. května 2024.

 

Důležitá data

Datum Popis
10.5.2024 Termín pro informování Oddělení projektové podpory.
30.5.2024 Lhůta pro podání žádosti na MŠMT.
Exportovat do osobního kalendáře

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.