Ministerstvo zemědělství - ZEMĚ II

17. 4. 2024 Libor Zajíc Národní ostatní

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032, ZEMĚ II“, Podprogram II s počátkem řešení projektů v lednu v roce 2025.

Uchazečem o podporu na řešení projektu může být:
• výzkumná organizace
• právnická i fyzická osoba, která vykonává hospodářskou činnost
• organizační složka státu, nebo organizační jednotka ministerstva a jimi zřízené příspěvkové organizace zabývající se výzkumem a vývojem

Konec soutěžní lhůta je 5. června 2024. V případě zájmu podávat návrh projektu v této soutěži prosím kontaktujte Oddělení projektové podpory, nejpozději do 17. května 2024.
Pro zájemce pořádá poskytovatel informační semináře. Ty se uskuteční v termínech 25. 4. od 10:00 a 16. 5. od 10:00 online přes MS Teams. Účast je nutné potvrdit na tomto odkazu

Veškeré informace včetně zadávací dokumentace najdete na webu poskytovatele.

Důležitá data

Datum Popis
25.4.2024 10:00 Informační seminář poskytovatele
16.5.2024 10:00 Informační seminář poskytovatele
17.5.2024 Termín pro informování Oddělení projektové podpory o záměru podávat návrh projektu
5.6.2024 Konec soutěžní lhůty
Exportovat do osobního kalendáře

Kontakt na Oddělení projektové podpory


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.