Fondy EHP a Norska - výzva Zvýšení mediální gramotnosti

14. 4. 2021 Alžběta Dvořáková


Ministerstvo vnitra jako Zprostředkovatel programu Vnitřní věci vyhlašuje otevřenou výzvu v rámci Malého grantového schématu (dále jen MGS) k předkládání žádostí o grant na financování projektů podporovaných z Finančního mechanismu Norska 2014-2021.

Cílem otevřené výzvy je bezprostřední zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti. Projekty se zaměří na realizaci mediálně-vzdělávacích aktivit či jiných forem vzdělávání a na tvorbu vzdělávacích a publikačních materiálů pro šíření mediálního vzdělání a osvěty mezi dětmi a mládeží (ve věku do 17 let včetně) a/nebo seniory (ve věku od 65 let), kteří představují z hlediska hybridních hrozeb nejohroženější skupiny.

V rámci projektu je vyžadováno spolufinancování ve výši 10%.

Vzhledem k tomu, že je možné podat pouze jeden projekt za instituci, prosíme zájemce, aby se co nejdříve ozvali na VaV (viz kontaktní osoba).

Harmonogram

Termín odevzdání návrhů: do 1. 7. 2021


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.