IGA MU - vyhlášení soutěže

Interní grantová agentura MU podporuje formou studentských grantů zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentských akreditovaných doktorských studijních programů.

15. 9. 2020 Markéta Jurášová IGA


Rektor Masarykovy univerzity vyhlásil výzvu v rámci celouniverzitní studentské grantové soutěže IGA MU o podporu individuálních studentských grantů v oblastech výzkumu a vývoje. 

Základní informace:

  • výzva je určena pro Ph.D. studenty
  • délka projektu činí 12 měsíců; doktorand musí mít po dobu realizace projektu úvazek 0,5
  • rozpočet jednoho projektu je 479 160 Kč (z toho 282 586 Kč je určeno na osobní náklady studenta)
  • zapojení mentora/školitele do projektu je povinné
  • v rámci hodnocení budou na projekt zpracovány 2 oponentské posudky, z toho 1 od externího hodnotitele
  • téma projektu nesmí být shodné s disertací, ale do názvu grantu může být promítnut dílčí badatelský úkon související s plánovanou disertací
  • není možný souběh projektu IGA MU s projektem Specifického výzkumu nebo Programem excelentních doktorandů

Způsob podání:

  • žádost se podává prostřednictvím interního Informačního systém pro evidenci projektů (ISEP), zvolením šablony "Interní grantová agentura MU (14.9.2020-30.10.2020)"
  • žádost je vyplněna a předložena v anglickém jazyce
  • podání žádosti podléhá schválení fakulty, která prostřednictvím aplikace ISEP stvrzuje, že žádost je v souladu s interními pravidly pro realizaci grantů.

 

Harmonogram

Workshop: 30. 9. od 9:00 MS Teams - odkaz na připojení ke schůzce naleznete zde

Soutěžní lhůta od 14. 9. do 30. 10. 2020

Interní termín do 20. 10. 2020

Realizace projektu od 1. 1. do 31. 12. 2021


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.