INTERREG

Program meziregionální spolupráce Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

INTERREG


O programu

Program INTERREG EUROPE je financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj  (ERDF). Tematicky je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci veřejných orgánů, sdílení a výměnu zkušeností a inovací, které se zaměřují na efektivní fungování veřejných politik s cílem získání optimálního řešení pro určení a naplnění rozvojových strategií.

Do projektů se mohou zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty. 

 

Interreg ČR - SR
Program nabízející přeshraniční spolupráci v oblasti vzdělávání. Týká se krajů Trnavského, Trenčínského, Žilinského, Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského.

Obsahem programu jsou 4 prioritní osy:

 • PO1 Využívánie inovačného potenciálu
 • PO2 Kvalitné životné prostredie
 • PO3 Rozvoj miestnych iniciatív
 • PO4 Technická pomoc

Více informací na webu Odboru rozvoje MU.

Interreg ČR - Rakousko

Program nabízející přeshraniční spolupráci mezi Českem a Rakouskem. Týká se Jihočeského, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina a v Rakousku částí Horního a Dolního Rakouska včetně Vídně.

Tématické cíle/prioritní osy:

 • PO1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 • PO2 Životní prostředí a zdroje
 • PO3 Rozvoj lidských zdrojů
 • PO4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Kritéria naplnění projektu, z nichž je potřeba splnit alespoň 3:

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování


Podávání návrhů je potřeba konzultovat s Odborem rozvoje MU a s Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Podrobnější informace na stránkách Odboru rozvoje MU a na webu JMK a oficiálních stránkách programu.

Interreg Danube

Regionální spolupráce v Podunají, program pokrývá až 85 % nákladů. Zahrnuje 4 prioritní osy:

 • PO1 Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region
 • PO2 Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region
 • PO3 Lépe propojený Dunajský region
 • PO4 Dobře řízený Dunajský region

Další informace na oficiálním webu a webu Odboru rozvoje MU.

Interreg Central Europe
 • PO 1 Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
 • PO 2 Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
 • PO 3 Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
 • PO 4 Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

Bližší informace jsou na oficiální stránce programu, webu Ministerstva pro místní rozvoj a Odboru rozvoje MU.

Interreg Europe

Program pro podporu vzájemného učení orgánů evropské veřejné správy.

Informace na webu MMR a Odboru rozvoje MU.

Harmonogram soutěže

Dle podmínek jednotlivých programů. Přesný harmonogram bude vždy zveřejněn v aktualitách k programu.


Kontaktní osoba

Mgr. et Mgr. Denisa Főldešiová
telefon: 549 49 3539
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.