Seminář pro žadatele - INTERREG Rakousko – Česká republika 2021–2027

Jihomoravský kraj ve spolupráci se společným sekretariátem pořádá seminář pro žadatele, kteří mají zájem předložit projektovou žádost v programu INTERREG Rakousko – Česká republika 2021–2027.

4. 10. 2023 Denisa Főldešiová INTERREG

Témata semináře:

  • Obecná pravidla Programu
  • Alokace • Prioritní osy / specifické cíle
  • Podávání projektové žádosti vč. povinných příloh (časté chyby)
  • Způsobilé výdaje, zjednodušené metody vykazování
  • Monitorovací systém Jems

Seminář se uskuteční: 18. října 2023 v 10:00 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, místnost 045A

Registrace zde

Program Interreg Rakousko - Česko (programové období 2021-2027) je zaměřen na podporu spolupráce mezi Rakouskou a Českou republikou v rámci tzv. Programového území. Program je zaměřen na 4 prioritní osy:

Priorita 1 - Výzkum a inovace

Priorita 2 - Klima a životní prostředí

Priorita 3 - Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Priorita 4 - Přeshraniční spolupráce

Každá z prioritních os je dále rozdělena na specifické cíle.

Podporovány jsou pouze projekty, jejichž aktivity budou mít dopad na zmíněné programové území. V projektu musí vystupovat partneři z Rakouské a České republiky. Seznam vhodných žadatelů je dále specifikován v zadávací dokumentaci programu.

Návrh projektu se podává v českém a německém jazyce.

Více informací k podání žádosti naleznete:

Programová příručka | AT-CZ

Program 2021-2027 | AT-CZ

Deadline pro podání projektových žádostí: 30. 11. 2023.

Mgr. et Mgr. Denisa Főldešiová

telefon: 549 49 3539
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.