Ministerstvo kultury - Hostování zahraničních lektorů VŠ II

2. 1. 2024 Libor Zajíc MKČR

Ministerstvo kultury vyhlašuje k materiálu Národní plán obnovy výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby II.

Cílem výzvy je podpořit projekty vzdělávání v rámci magisterských a doktorandských výukových programů vysokých škol zaměřené na oblast kulturní a kreativní tvorby prostřednictvím hostování zahraničních lektorů. Cílem je zvýšit motivaci studentů uměleckých a kreativních oborů vysokých škol získávat vzdělání v těchto oborech prostřednictvím síťování s renomovanými odborníky světového významu, obohatit výuku o zkušenosti těchto lektorů a rozvíjet dovednosti profesionálů v kulturních a kreativních odvětvích prostřednictvím vysokoškolského vzdělávání.

Hostujícím zahraničním lektorem se rozumí pedagog nebo aktivní profesionál působící v zahraničí v oblasti kulturní nebo umělecké tvorby. Zahraničním lektorem je osoba s jiným než českým občanstvím či osoba s českým občanstvím, která však dlouhodobě působí v zahraničí jako pedagog nebo se v zahraničí živí v oblastech specifikovaných.
Budou podpořeny jen ty projekty, které započínají novou spolupráci se zahraničním lektorem. Nebudou podpořeny ty projekty, které navazují na předešlou spolupráci vysoké školy se zahraničními lektory, období předešlé spolupráce se započítává od 1. 1. 2019.

Doba realizace projektů je od 1. 3. 2024 do 31. 5. 2024.

Návrh projektu se podává před dotační portál MKČR do 19. ledna 2024. V případě zájmu kontaktuje ihned Oddělení výzkumu a vývoje, nejpozději však do 10. ledna.

Všechny informace, včetně celého znění výzvy, najdete na webu Ministerstva kultury.

Důležitá data

Datum Popis
10.1.2024 Termín pro informování Oddělení VaV o záměru podávat žádost o dotaci.
19.1.2024 Termín konce možnosti podat žádost o dotaci.
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.