Ministerstvo vnitra vyhlásilo program SECTECH 2.VS 2023

27. 3. 2023 Libor Zajíc Národní ostatní

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). 

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra za účelem naplňování cílů Programu SECTECH. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Plánovaná alokace soutěže je 300 milionů korun, s omezením podpory na jeden projekt na 30 milionů korun. Maximální intenzita podpory na projekt je stanovena na 70% uznatelných nákladů. Do soutěže se mohou hlásit malé a střední podniky a dále také výzkumné organizace. Délka projektů byla stanovena na 36 měsíců se začátkem realizace od ledna 2024. Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz).

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 16. března 2023 a končí dne 3. května 2023, a to následovně:

  • návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 15:59:59 hodin dne 3. května 2023,
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin dne 3. května 2023 prostřednictvím datové schránky poskytovatele; po uvedeném časovém údaji bude na návrh pohlíženo jako na pozdní doručení (tzn. nesplnění formálních kritérií pro přijetí do veřejné soutěže).

Návrhy projektů, které je možné podávat do této soutěže, musí naplňovat svým obsahem jeden z následujících oborů:

  • Umělá inteligence;
  • Robotika;
  • Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
  • Pokročilé materiály;
  • Nanotechnologie;
  • Lasery, sensory a fotonika;
  • Přístrojová technika.

Veškeré informace naleznete na webu Ministerstva vnitra
V případě zájmu prosím informujte neprodleně Oddělení výzkumu a vývoje, nejpozději do 14. dubna.

Důležitá data

Datum Popis
14.4.2023 Termín pro informování Oddělení výzkumu a vývoje o záměru podání návrhu projektu.
3.5.2023 Konec soutěžní lhůty.
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.