MŠMT Mobility Německo

9. 5. 2024 Libor Zajíc MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI a to s dobou řešení 2025–2026.

Hlavním cílem aktivity Mobility je podpora formování mezinárodních bilaterálních výzkumných týmů řešících témata výzkumu, vývoje a inovací s vysokým potenciálem uplatnění v mezinárodních výzkumných programech a tím posílení výzkumných kapacit obou partnerských zemí. Předmětem podpory v aktivitě Mobility je česká část bilaterálního výzkumného projektu, připraveného dvěma partnery – institucemi. Formativní charakter projektů orientovaný na utváření mezinárodních partnerství směřuje k jejich mobilitní povaze; jediným způsobilým nákladem jsou náklady na cestovné.

Je udána maximální celková výše dotace 400 000 Kč na projekt a současně maximální výše dotace 200 000 Kč na kalendářní rok. Tyto dva limity nesmí být v žádosti překročeny

Veškeré informace naleznete na webu poskytovatele.

Lhůta pro podání žádosti končí 10. června 2024. V případě zájmu prosím kontaktuje Oddělení projektové podpory FF MU, nejpozději do 24. května 2024.

Důležitá data

Datum Popis
24.5.2024 Termín pro informování Oddělení projektové podpory.
10.6.2024 Lhůta pro podání žádosti na MŠMT.
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba na Oddělení projektové podpory


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.