MŠMT Mobility - Výzva k předkládání společných výzkumných projektů

1. 4. 2021 Monika Kellnerová MŠMT


O programu

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi
působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech. Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.2

Česko-rakouská spolupráce

Soutěžní lhůta: 15.3. - 30.4. 2021

Interní termín: 20.4. 2021

Maximální finanční podpora: 200 000 Kč za celou dobu realizace projektu (tj. 100 000/rok)

Více informací včetně formulářů naleznete pod tímto odkazem.

 

Česko-německá spolupráce

Soutěžní lhůta: 1.4. - 30.6. 2021

Interní termín: 20.6. 2021

Maximální finanční podpora: 400 000 Kč za celou dobu realizace projektu (tj. 200 000/rok)

Více informací včetně formulářů naleznete pod tímto odkazem.

 

Česko-francouzská spolupráce

Soutěžní lhůta: 15.3. - 30.6. 2021

Interní termín: 20.6. 2021

Maximální finanční podpora: 156 000Kč na celou dobu realizace projektu (tj. 78 000/rok)

Více informací včetně formulářů naleznete pod tímto odkazem.

 

V případě zájmu o podání projektového návrhu, prosíme, neprodleně kontaktujte příslušnou refentku oddělení VaV FF MU. 

 

 

Harmonogram

ČR-Rakousko
soutěžní lhůta: 15.3.-30.4. 2021
interní termín: 20.4. 2021

ČR-Německo
soutěžní lhůta: 1.4. - 30.6. 2021
interní termín: 20.6. 2021

ČR-Francie
soutěžní lhůta: 15.3. - 30.6. 2021
interní termín: 20.6. 2021


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.