Program DIOSCURI - 1. výzva

13. 4. 2022 Alžběta Dvořáková MŠMT

Max Planck Society ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na vznik center vědecké excelence DIOSCURI (DC). Účelem dotace je podpoření vzniku výzkumné skupiny na české vědecké instituci s podporou partnera z Německa. V rámci 1. výzvy se počítá se založením až tří DC.

V rámci části Umění, humanitní a společenské vědy je dotace určena pro následující vědní obory:

 • Základní otázky lidské existence a povahy skutečnosti – filozofie, poznání, religionistika, teologie
 • Kultura – literární teorie a srovnávací literatura, dějiny literatury, lingvistika, knihovnictví, kulturologie, výtvarné umění, architektura
 • Studium lidské minulosti – historie, archeologie, etnologie, kulturní antropologie
 • Jednotlivci, instituce, trhy – ekonomie, finance, management, demografie, sociální a ekonomická geografie, urbánní studia
 • Normy a správa věcí veřejných – právo, politologie, regionální a sociální politika
 • Lidská přirozenost a lidská společnost – psychologie, pedagogika/výchova, sociologie

Základní podmínky DC:

 • doba trvání DC 5 let
 • maximální výše dotace 300tis. EUR/rok
 • minimální výše spolufinancování hostitelské instituce 25tis. EUR/rok
 • zapojení vědeckého pracovníka (seniorní úroveň) zaměstnaného na německé univerzitě nebo výzkumné instituci

Podmínky pro lídra DC:

 • Ph.D. max. 15 let před uzávěrkou přihlášek
 • mezinárodní mobilita v průběhu kariéry
 • jeho hlavní výzkumná činnost nesmí být vykonávána na půdě hostitelské instituce déle než 12 měsíců z posledních 3 let

Hostitelská instituce zajišťuje také plný úvazek anglicky mluvícího administrativního koordinátora pro DC, institucionálního průvodce, administrativní a další podporu pro DC. V případě zájmu o podání návrhu DC do soutěže zašlete do 4. 5. 2022 informaci o záměru DC a stručnou anotaci (v souboru .docx) na VaV. Informace budou projednány vedením FF MU.

Důležitá data

Datum Popis
26.4.2022 14:00 Webinář MŠMT
4.5.2022 Termín pro zaslání anotace na VaV
18.5.2022 14:00 Webinář MŠMT
25.7.2022 Uzávěrka příjmu návrhů
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV

Kontaktní osoba EO

Kontaktní osoba PO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.