Soutěž GAČR 2025

Věnujte prosím pozornost této aktualitě - v průběhu soutěže mohou být informace aktualizovány.

22. 2. 2024 Alžběta Dvořáková GAČR

Vážení navrhovatelé - v dokumentu Interní pokyny FF MU došlo ke změně v tabulce pro výpočet osobních nákladů projektu na listu Doporučené mzdy - prosím věnujte pozornost nově upraveným informacím.

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů do následujících výzev:

  • Standardní projekty- jsou zaměřeny na podporu základního výzkumu, o podporu mohou žádat navrhovatelé v jakékoliv fázi vědecké kariéry bez věkového omezení.
  • Mezinárodní bilaterální projekty - jedná se o podporu společných projektů umožňujících zapojení vědeckých týmu do mezinárodní spolupráce. Veřejná soutěž je vyhlášena ve spolupráci s Tchaj-wanem (National Science and Technology Council (NSTC) a Jižní Koreou (National Research Foundation of Korea (NRF).
  • Projekty LA - GAČR hlavní organizace - v rámci iniciativy Weave ve spolupráci s Austrian Science Fund (FWF—Rakousko), German Research Foundation (DFG—Německo), National Science Centre (NCN – Polsko), Slovenian Research and Innovation Agency (ARIS—Slovinsko) a National Research Fund (FNR—Lucembursko), Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko). Výzva s Croatian Science Foundation (HRRZ—Chorvatsko) bude potvrzena v následujících dnech.
  • Projekty LA - GAČR partnerská organizace - v rámci iniciativy Weave dle termínů zahraničních agentur zveřejněných v samostatných aktualitách.
  • Projekty JUNIOR STAR - jsou zaměřeny na podporu mladých vědeckých pracovníků, kteří mají k 30. 9. 2020 nejvýše 8 let od udělení Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu). Cílem je podpořit excelentní základní výzkum a umožnit začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky. Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní zkušenost (např. získání titulu Ph.D. v zahraničí, krátkodobé opakované výzkumné pobyty, a další).
  • Projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING) - projekty pro vynikající zahraniční vědecké pracovníky nebo české vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kterým bude umožněna realizace vlastního vědeckého záměru na instituci v ČR.

Návrhy projektů se připravují v aplikaci GRIS. Ve Vašem návrhu přidělte přístupová práva pro OPP (Odd. projektové podpory) - username zde. Návrhy musí být evidovány v ISEP - Editor návrhů projektů. Před odesláním návrhu datovou schránkou na GAČR musí být schválena průvodka.

 

Odkaz na sjednání konzultace s Ing. Dvořákovou:

Konzultace na OPP (odd. projektové podpory)

Semináře RMU/GAČR:

Dokumenty MU:

Zadávací dokumentace:

Praktické informace GAČR:

Důležitá data

Datum Popis
4.3.2024 18:00 Odevzdání návrhu pro schválení Etickou komisí pro výzkum
6.3.2024 9:30 Seminář GAČR za účasi předsedy prof. Baldriana
12.3.2024 Kontrola osobních nákladů na PO
15.3.2024
  • Drafty pro EO - projekty s investicemi
  • Založení návrhu projektu v ISEPu
18.3.2024 Drafty pro EO - projekty bez investic
20.3.2024 Drafty na OPP (odd. projektové podpory) - projekty EXPRO a Junior Star
22.3.2024 Drafty na OPP (odd. projektové podpory) - ostatní projekty
31.3.2024 Finalizované návrhy na OPP (odd. projektové podpory)
3.4.2024 Termín GAČR
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba OPP (Oddělení projektové podpory)

Kontaktní osoba EO

Kontaktní osoba PO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.