Soutěž MASH Junior 2023

Návrhy budou do soutěže podávány prostřednictvím ISEPu (Editor návrhů projektů). Jako navrhovatele v ISEPu je potřeba uvést vedoucího pracoviště popř. hlavní kontaktní osobu na pracovišti. 

12. 10. 2022 Alžběta Dvořáková GAMU

Hlavním cílem MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR (dále jen MASH JUNIOR) je vytvořit podmínky pro včasné dosažení autonomie ve výzkumu u mimořádně perspektivních výzkumných pracovníků krátce po Ph.D. (do 8 let od udělení Ph.D.); akcelerace kariérního postupu talentovaných vědců; usnadnění přípravy prestižních grantů, posílení "brain circulation". Podmínkou je, že pracovně právní vztah žadatele k MU nepřesáhl 12 z posledních 36 měsíců (se zohledněním "career breaks") ke dni uzávěrky výzvy.

Držiteli MASH JUNIOR nabízíme: 

  • Příležitost věnovat se svému nezávislému výzkumu na progresivní univerzitě ve středoevropském centru inovací a vývoje.
  • Roční rozpočet: 2 mil. Kč/rok po dobu 3 let (s možností prodloužení o další 2 roky).
  • Plný pracovní úvazek na MU
  • Do 2 let musí nositel tohoto grantu předložit žádost o ERC nebo zahájit realizaci grantu ERC na MU.

Podání návrhu:

Návrh projektu podává se prostřednictvím ISEP Editor návrhů projektů zvolením šablony "Grantová agentura MU: MASH JUNIOR - MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR (01. 09.2022 - 10. 12.2022)". Součástí návrhu je:

  • Formulář návrhu (motivační dopis, CV, stručný popis výzkumného plánu)
  • Deklarace HS o připravenosti k přijetí žadatele a vytvoření podmínek pro nezávislý výzkum na předepsaném formuláři
  • Volitelná příloha: Rozhodnutí o udělení ERC nebo jiného individuálního prestižního grantu (například MSCA) / závěrečnou hodnoticí zprávu (tzv. Evaluation Summary Report) nebo hodnocení výborně hodnocené žádosti o ERC či jiný individuální grant

Důležitá data

Datum Popis
6.12.2022 Interní termín pro kontrolu VaV
10.12.2022 Termín ukončení příjmu přihlášek (vč. schválené průvodky
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.