TA ČR GAMA 2 - Výzva k řešení Dílčích projektů

„Posílení systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě“

6. 4. 2021 Veronika Mattesová TAČR


Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.

Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6-17 měsíců. Dílčí projekt musí být ukončen do 30. 11. 2022. Maximální výše podpory je 1 000 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč.

Realizace podpořených projektů bude zahájena na základě Dohody o spolupráci mezi CTT a příslušnými HS. Nejbližší termín zahájení realizace Dílčích projektů je 1. července 2021.

Řešitel může být vyzván k představení svého projektového návrhu Radě pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Podrobné informace k výzvě č. 052021 jsou uvedeny v Pravidlech pro Dílčí projekty v rámci programu TA ČR GAMA 2, které jsou k dispozici (včetně žádosti a povinných příloh) na dokumentovém serveru CTT.

V souvislosti s vyhlášenou výzvou se dne 19. 4. 2021 od 10 hodin bude konat online informační seminář. Případní zájemci se mohou registrovat zde (registrace pouze do 16. 4. 2021). 

Harmonogram

Sběr žádostí bude zahájen 6. 4. 2021.

Příjem projektových žádostí bude ukončen 12. 5. 2021.

Výtisk žádosti je nutno doručit na CTT do 19. 5. 2021.


Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mattesová

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.