TAČR vyhlásil 5. veřejnou soutěž programu THÉTA

3. 6. 2022 Libor Zajíc TAČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila 5. veřejnou soutěž programu THÉTA.

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Soutěžní lhůta začíná dnem 2. června 2022 a končí dnem 27. července 2022 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč)
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

Veškeré informace nalezne zde.
V případě zájmu o zapojení se do této soutěže prosím neprodleně kontaktuje Oddělení výzkumu a vývoje.

Důležitá data

Datum Popis
27.7.2022 Konec soutěžní lhůty 5. veřejné soutěže.
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.