Vyhlášení soutěže LA NCN 2024

Byly doplněny interní termíny Personálního a Ekonomického oddělení.

7. 10. 2022 Alžběta Dvořáková GAČR

Polská agentura Narodowe Centrum Nauki (NCN) a GAČR vyhlásily v rámci iniciativy Weave společnou výzvu k podávání projektů, které budou hodnoceny na principu "LA" (Lead agency) s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Projektové návrhy podané do této výzvy se budou započítávat do max. počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024, tzn. návrhy projektů podané do této výzvy se nebudou započítávat do max. počtu návrhů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023 (tedy do aktuálně podaných návrhů, které jsou nyní v hodnocení).

Česká část návrhu bude vyplněna ve formuláři v aplikaci GRIS. Povinnou přílohou české části návrhu je kopie návrhu projektu podaného k zahraniční agentuře. Česká část návrhu se odesílá datovou schránkou. 

Nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení (vč. požadovaných mezd) nebo jiných informací může vést na straně NCN k vyřazení projektu z formálních důvodů.

Důležitá data

Datum Popis
8.11.2022 Prvotní konzultace na PO (dále dle individuální domluvy)
8.12.2022 Kontrola na EO
8.12.2022 Kontrola na VaV
15.12.2022 16:00 Termín odevzdání návrhů k NCN
19.12.2022 Termín odevzdání finalizovaného návrhu pro GAČR
22.12.2022 Termín odevzdání na GAČR
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV

Kontaktní osoba EO

Kontaktní osoba PO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.