Vyhlášení výzvy iniciativy společného programování "Kulturní dědictví a globální změny" (JPICH) - Cultural heritage, society and ethics

11. 3. 2022 Monika Kellnerová MŠMT Mezinárodní ostatní

Dne 8. března 2022 byla v rámci iniciativy Společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPI CH) vyhlášena výzva s názvem „Cultural Heritage, Society and Ethics“.

Společná výzva v oblasti kulturního dědictví a globální změny (JPI CH CHSE) je zaměřena na prohloubení porozumění vztahu mezi kulturním dědictvím a hlavními společenskými otázkami. 

Výzkumné návrhy se musí týkat alespoň jednoho a pokud možno obou, z následujících témat:

- Kulturní dědictví a hospodářský rozvoj 

- Kulturní dědictví a udržitelné strategie

Kritéria způsobilosti

- Do této výzvy se mohou zapojit organizace se sídlem z následujících zemí: Belgie, Česká republika, Francie, Litva, Nizozemské království, Norsko, Rumunsko (čeká se na potvrzení), Španělsko, Spojené království, které mohou společně předložit návrh. Potenciální žadatelé o podporu výzkumu se vyzývají, aby si v textu výzvy prostudovali národní kritéria způsobilosti.

- Minimální doba trvání projektu je 24 měsíců a maximální 36 měsíců.

- Na projektu se musí podílet minimálně tři partneři ze způsobilých zemí. V projektu musí vystupovat minimálně jeden přidružený partner (stakeholder). 

- Návrh projektu musí být napsán v anglickém jazyce. 

 

Kompletní znění výzvy včetně formulářů naleznete pod tímto odkazem. MŠMT dále specifikuje kritéria způsobilosti českých účastníků v tomto dokumentu

 

Termíny

Interní termíny pro kontrolu návrhu projektu a rozpočtu byl stanoven na 16.5. 2022

Termín poskytovatele

Termín pro předložení předběžných návrhů projektů – „Pre-proposals“ – je stanovený na den 23. května 2022.

Termín pro předložení plných návrhů projektů – „Full Project Proposals“ – je stanovený na den 5. září 2022.

Návrhy projektu se odesílají prostřednictvím elektronické aplikace. Do 23. května je rovněž nutné na MŠMT doložit podepsaný dokument Čestného prohlášení a Rozpis způsobilých nákladů projektu. 

V případě zájmu o podání návrhu projektu prosíme kontaktujte projektovou podporu. 

Důležitá data

Datum Popis
23.5.2022 Deadline Pre-proposals
5.9.2022 Deadline Full Project Proposals
16.5.2022 Deadline VaV
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba na VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.