Výzva v podprogramu INTER-ACTION s Bavorskem

22. 9. 2023 MŠMT

Soutěž je vyhlášena v rámci podprogramu INTER-ACTION, bilaterální projekty ČR – Bavorsko. Do soutěže LUABA24 budou přijímány návrhy v kategoriích základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj, se zaměřením v níže specifikovaných oblastech (FORD – Fields of Research and Development):

  • Počítačové a informační vědy (FORD 1.2)
  • Inženýrství a technologie ve specializaci Materiálový výzkum (FORD 2.5) a Nanotechnologie (FORD 2.10)
  • Společenské vědy (FORD 5.)
  • Humanitní vědy a umění (FORD 6.)

Další informace:

  • Uchazečem mohou být pouze výzkumné organizace
  • Další účastník projektu z ČR je možný, pouze výzkumná organizace
  • Realizace projektů přispěje k plnění OBECNÝCH CÍLŮ 2 a 4 (nebo i 1 a 3).
  • Na výzvu je alokováno celkem 90 mil. Kč
  • Maximální výše podpory na 1 projekt (30 měsíců řešení) je 2,5 mil. Kč.

V případě zájmu kontaktujte neprodleně Ing. Dvořákovou.

Důležitá data

Datum Popis
24.11.2023 12:00 Odevzdání návrhu na VaV k zajištění podpisu
30.11.2023 Uzávěrka výzvy
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.