Výzva v podprogramu INTER-ACTION s USA

23. 6. 2022 Alžběta Dvořáková MŠMT

Do  soutěže budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů v kategoriích základního výzkumu, průmyslového výzkumu či experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí.

Základní informace:

  • alokace 300 mil. Kč
  • max. podpora na projekt není stanovena 
  • míra podpory na projekt max. 100 % pro výzkumné organizace
  • uchazeč z ČR může být výzkumná organizace, malý, střední či velký podnik; jako další účastník na české straně může být výzkumná organizace, malý, střední nebo velký podnik

V případě zájmu kontaktujte neprodleně Ing. Dvořákovou.

Důležitá data

Datum Popis
18.7.2022 10:00 Návrh k podpisu na RMU (vč. schválené průvodky)
25.7.2022 Uzávěrka výzvy
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.