Webinář a diskuze: Genderová dimenze ve vědě a výzkumu

Poskytovatelé grantů kladou při hodnocení projektových žádostí stále větší důraz i na genderové aspekty ve výzkumu. Pokud se chcete dozvědět, proč, jak a kdy gender začlenit do svého výzkumu, přihlaste se na tento webinář.

16. 6. 2022 Kateřina Kramářová

28. června 2022, 13:00–15:00 hod., online

Na praktickém webináři vám odpovíme na otázky:

  • Co je to genderová dimenze ve výzkumu?
  • Proč je důležité se genderovou dimenzí v obsahu výzkumu zabývat?
  • Kdy je relevantní ve výzkumu genderovou dimenzi zohledňovat?
  • Jak genderovou dimenzi systematicky začlenit do projektu?
  • Jaké jsou časté problémy při začleňování dimenze pohlaví a genderu do výzkumu?
  • Jaká je dobrá praxe: příklady ze zahraničních institucí a situace v ČR?

Konkrétní obsah webináře můžete ovlivnit předem prostřednictvím otázek na lektorky v přihlášce.

Lektorky

Gabriela Langhammerová vystudovala magisterský program teologie-filosofie na Husitské teologické fakultě UK a magisterský program Genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. V současnosti dokončuje doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK, obor Filosofie a dějiny přírodních věd, v jehož rámci se zabývá dějinami a metodologií vědy. Nyní působí v Národním kontaktním centru Gender a věda, jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.

Eva Oliva vystudovala bakalářský program Humanities, Society and Culture na Anglo-americké Univerzitě v Praze. V Současné době dokončuje magisterský stupeň studia na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na genderově podmíněné společenské role. V NKC Gender a věda je v rámci projektu CZERA odpovědná za činnosti v oblasti Expertní podpora výzkumných organizací, zejména za problematikou prosazování institucionálních změn ve vědeckých a výzkumných organizacích, za spolupráci s Komunitou pro změnu a za podporu v oblasti vykonávání genderových auditů.

Cílová skupina

Webinář je určen pro doktorské studující, výzkumné pracovníky a pracovnice, kteří jsou zároveň zaměstnanci FF MU. Pokud nesplňujete tuto podmínku a máte o webinář zájem, můžete se přihlásit jako náhradník.Kurz je výstupem projektu HR4MUII (OP VVV), jehož cílem je podpora pracovního prostředí vědecko-výzkumných pracovníků, a z tohoto důvodu jsou určeny přednostně zaměstnancům FF MU.

Kapacita a přihlášky

Účast na kurzu je bezplatná. Přednost budou mít zájemci splňující podmínky projektu (viz výše). Přihlašujte se prostřednictvím formuláře níže.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Důležitá data
Datum Popis
28.6.2022 13:00
Exportovat do osobního kalendáře

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.