Oddělení výzkumu a vývoje

 • Kontakt

  Mail: veda@phil.muni.cz
  Telefon: Dle kompetencí jednotlivých zaměstnanců

 • Adresa

  Sídlo a korespondenční adresa:
  Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  jméno a příjmení adresáta
  Oddělení výzkumu a vývoje
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

 • Úřední hodiny
  Pondělí 9:00 – 11:00  
  Úterý 9:00 – 11:00  
  Středa 9:00 – 11:00  
  Čtvrtek 9:00 – 11:00  
  Pátek 9:00 – 11:00  

  *dále dle domluvy

Aktuality

Všechny aktuality Odběr aktualit

O pracovišti

Agenda oddělení

Pracoviště zajišťuje podporu a poradenství vědeckým a výzkumným pracovníkům fakulty.

Oblasti působnosti oddělení:

 • Podpora a poradenství pro interní, národní a mezinárodní grantová schémata, včetně informování fakultní veřejnosti o vyhlašovaných výzvách a koordinace podávání návrhů do jednotlivých výzev.
 • Vyhledávání vhodných grantových schémat pro výzkumné týmy FF MU.
 • Metodická podpora při přípravě návrhu projektů i při jejich řešení.
 • Koordinace systému hodnocení kvality výzkumu a vývoje na FF MU.
 • Metodická podpora vykazování výzkumné a umělecké činnosti (RIV, RUV).
 • Monitoring výzkumné a vývojové výkonnosti v rámci FF MU.

Zaměstnanci

Vedoucí oddělení

Zaměstnanci

Agenda

 • Grantová agentura MU (GAMU)
 • MŠMT - Centralizované rozvojové projekty
 • Grantová agentura (GAČR)
 • Technologická agentura ČR (TAČR) - mezinárodní schémata
 • Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV)
 • projekty JMK, MMB
 • MSCA CZ

Agenda

 • H2020 - MSCA, ERC, Societal Challenges
 • MŠMT - Mobility, ERC CZ, INTER-ACTION
 • COST, JP
 • INTERREG
 • Další granty a nadace v zahraničí
 • Interní rozvojové projekty
 • Fond rozvoje Masarykovy univerzity
 • INTER-EXCELLENCE (MŠMT)
 • Mezinárodní visegrádský fond

Agenda

 • Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 2020 (MŠMT)
 • Operační program Zaměstnanost (MPSV)
 • Velké výzkumné infrastruktury
 • Administrativní podpora realizace projektů

Proděkan pro výzkum a rozvoj

Proděkan pro vědu a doktorské studium

Projektová podpora

Správce stránky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.