Nábor do programu "In Between? – Neighbours Meet in the Borderlands"

In Between? je projekt zaměřený na studenty, kteří mají zájem o problematiku pohraničí. V rámci programu se jeho účastníci učí provádět výzkum metodou oral history a prezentovat výsledky své práce pomocí nejmodernějších technologií.

10. 6. 2021

Program je prováděn každoročně od roku 2016 v podobě bezplatné letní školy. Účastníci nesou pouze náklady na dopravu na místo studijní návštěvy. Informace o minulých ročnících naleznete na stránkách: https://enrs.eu/inbetween

Vzhledem k omezením spojeným s pandemií koronaviru, letos jsme se rozhodli pozvat k účasti studenty ze sousedních zemí, čímž vzniknou týmy z obou stran hranice. Pokud to umožní hygienická opatření, týmy se budou setkávat osobně v průběhu trvání projektu. Právě proto se letošní ročník In Between? jmenuje Neighbours Meet in the Borderlands.

Pořadatelem In Between? je Ústav Evropské sítě Paměť a Solidarita (anglicky European Network Remembrance and Solidarity, ENRS). IESPS je mezinárodní iniciativa, která se zaměřuje na výzkum, dokumentaci a podporu paměti evropské historie ve 20. století, se zaměřením na období válek, diktátorské režimy a odpor proti útlaku. Mezi členy sítě patří Německo, Polsko, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko. Členy poradních orgánů jsou také zástupci Albánie, Rakouska, České republiky, Estonska, Gruzie, Lotyšska a Litvy.

PRVNÍ ETAPA NÁBORU PROBĚHNE VE DNECH 7-20. ČERVNA 2021

Zveme k účasti studenty:

  • antropologie
  • žurnalistiky
  • etnografie
  • historie
  • kulturologie
  • sociologie

etc.

Podrobný popis programu a náboru, včetně termínu a míst studijních návštěv pro studenty z České republiky najdete na stránkách: https://enrs.eu/edition/in-between-2021-1


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.