Obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury na University of Sarajevo

26. 5. 2020

MŠMT ČR ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vypisuje výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury na lektorátu českého jazyka na University of Sarajevo v Bosně s působením od akademického roku 2020/2021. Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení s datem uzávěrky 3. června 2020 a požadavcích kladených na uchazeče jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.

Více informací k výběrovým řízením naleznete v dokumentech publikovaných na stránkách DZS.

Konání osobních pohovorů proběhne v termínu 16. nebo 22. června 2020. Jejich forma (osobní x on-line) bude upřesněna v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Rybář
Akademická informační agentura (AIA)
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 505
Mob.: (+420) 775 860 875 
E-mail: pavel.rybar@dzs.cz

 

Více článků

Přehled všech článků