Společný magisterský program Erasmus Mundus

Uvažujete o společném magisterském programu? Čtěte dále.

12. 5. 2021

Uvažujete o vytvoření společného magisterského programu? Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) nabízí v rámci svých centralizovaných aktivit možnost získat grant právě na přípravu budoucího společného studijního programu na magisterské úrovni. 

O co se jedná? 

V rámci akce Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM) ve výzvě 2021 mohou vysokoškolské instituce z celého světa podat žádost o vytvoření nového magisterského programu Erasmus Mundus, respektive žádost na jeho přípravu. Cílem opatření je posílit kapacity vysokých škol pro modernizaci a internacionalizaci jejich kurikul a výukových postupů. Opatření by měla přispět ke sdílení zdrojů a k tomu, aby systémy vysokoškolského vzdělávání vytvořily obecné mechanismy pro zajišťování kvality, akreditace a uznávání diplomů a kreditů. Priority při posuzování žádostí by měly mít instituce z programových zemí Erasmus+ nebo instituce či tematické oblasti, které jsou v programu Erasmus Mundus nedostatečně zastoupeny. České vysokoškolské instituce mají tudíž vyšší šanci, aby byla jejich žádost podpořena.

Co je magisterský program Erasmus Mundus? 

Jde o nadnárodní studijní program na magisterské úrovni. Program realizuje mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí z různých zemí na celém světě a případně dalších partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni, kteří mají konkrétní odborné znalosti a zájem o dotčené oblasti studia/odbornosti. Konsorcium zahrnuje nejméně tři vysokoškolské instituce v postavení řádného partnera, a to ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být programovými zeměmi. V rámci projektu se počítá s individuálními výjezdy všech studentů, kteří se programu zúčastní. Nejlepší studenti mohou získat stipendium. 

Co je podstatou opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (EMDM)? 

Podstatou projektu je podpořit vytvoření společného magisterského programu. Délka projektu je 15 měsíců a výše grantu na přípravu jednoho společného magisterského studijního programu je 55 000 eur. Očekává se, že do konce období financování projekt navrhne základní společné mechanismy jako např.  

  • společné požadavky na přijetí studentů a pravidla/postupy podávání žádostí, výběru, monitorování, zkoušek / hodnocení výkonu,  

  • společný návrh programu a integrovaných aktivit v oblasti výuky a odborné přípravy,  

  • politika udělování společného diplomu  

  • obecné služby nabízené studentům (např. jazykové kurzy, podpora při žádostech o víza),  

  • návrh společné dohody o partnerství/studiu. 

Kam a kdy žádost podat? 

Žádosti můžete předkládat Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu (EACEA) v Bruselu, a to do 17. 6. 2021 do 17:00. Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+  

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders (F&T Portal). Zde budou vypisovány všechny výzvy i termíny, jsou zde dostupné všechny dokumenty, odkazy a další potřebné náležitosti. 

Více informací


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.