Centrum jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě MU

Základní informace

Bakalářské studium

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky studentů bakalářské formy studia je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v akademickém odborném jazyce v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Magisterské studium

Imatrikulační ročníky 2018/2019 a starší (+ novější imatrikulační ročníky ve starém typu studia - studijní obory)

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky studentů prezenční i kombinované formy studia je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v akademickém a odborném jazyce v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Imatrikulační ročníky 2019/2020 a mladší studující v novém typu studia
(studijní plány)

Účast u státní závěreční zkoušky není podmíněna doložením minimální jazykové kompetence (splněno v bakalářském studiu).

Doktorské studium

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky studentů doktorské formy studia je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v akademickém odborném jazyce v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Bakalářské studium

Povinné předměty

 • CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II – prezenční studium
 • cjva2p Online anglický jazyk pro akademické účely II – kombinované studium
 • CJVF2B Francouzský jazyk pro akademické účely II – prezenční i kombinované studium
 • CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II – prezenční studium
 • cjvn2p Německý jazyk pro akademické účely II – kombinované studium
 • CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II – prezenční i kombinované studium
 • CJVS2B Španělský jazyk pro akademické účely II – prezenční i kombinované studium

Volitelné předměty

 • CJVAEA Angličtina autonomně 
 • CJVAGR Gramatické jevy v odborné a akademické angličtině 
 • CJVAIK Interkulturní komunikace
 • CJVALI Angličtina - Práce s literárními texty 
 • CJVAPD Prezentační dovednosti v angličtině 
 • CJVAPG Anglický jazyk pro studenty pedagogických věd 
 • CJVAPS Akademické psaní v angličtině 
 • CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí 
 • CJVAVC Videokonference v anglickém jazyce 
 • CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I 
 • cjva1p Online anglický jazyk pro akademické účely I 
 • CJVF1B Francouzský jazyk pro akademické účely I
 • CJVFST Francouzština pro studium a stáže v zahraničí
 • CJVNGR Gramatické jevy v odborné a akademické němčině 
 • CJVNST Němčina pro studium a stáže v zahraničí 
 • CJVN1B Německý jazyk pro akademické účely I 
 • cjvn1p Německý jazyk pro akademické účely I - kombinované studium
 • CJVR1BM Ruský jazyk pro akademické účely I
 • CJVRGR Gramatické jevy v odborné a akademické ruštině
 • CJVSEO Mluvený projev ve španělštině 
 • CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině 
 • CJVS1B Španělský jazyk pro akademické účely I 
 • CJVS1ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí

Magisterské studium

Povinné předměty

 • CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II – prezenční studium
 • cjva2p Online anglický jazyk pro akademické účely II – kombinované studium
 • CJVF2M Francouzský jazyk pro akademické a odborné účely II – prezenční i kombinované studium
 • CJVN2M Německý jazyk pro akademické a odborné účely II – prezenční studium
 • cjvn2p Německý jazyk pro akademické účely II – kombinované studium
 • CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II – prezenční i kombinované studium
 • CJVS2M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely II – prezenční i kombinované studium

Volitelné předměty

 • CJVAEA Angličtina autonomně
 • CJVAGR Gramatické jevy v odborné a akademické angličtině
 • CJVAIK Interkulturní komunikace
 • CJVALI Angličtina - Práce s literárními texty 
 • CJVAPD Prezentační dovednosti v angličtině 
 • CJVAPG Anglický jazyk pro studenty pedagogických věd 
 • CJVAPS Akademické psaní v angličtině 
 • CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí 
 • CJVAVC Videokonference v anglickém jazyce 
 • CJVA1M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I 
 • cjva1p Online anglický jazyk pro akademické účely I 
 • CJVF1M Francouzský jazyk pro akademické a odborné účely I
 • CJVFST Francouzština pro studium a stáže v zahraničí
 • CJVNGR Gramatické jevy v odborné a akademické němčině 
 • CJVNST Němčina pro studium a stáže v zahraničí 
 • CJVN1M Německý jazyk pro akademické a odborné účely I 
 • cjvn1p Německý jazyk pro akademické účely I - kombinované studium
 • CJVR1BM Ruský jazyk pro akademické účely I
 • CJVRGR Gramatické jevy v odborné a akademické ruštině
 • CJVSEO Mluvený projev ve španělštině 
 • CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině 
 • CJVS1M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely I 
 • CJVS1ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí

Doktorské studium

 • CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium
 • CJV_D_F Francouzský jazyk pro doktorské studium
 • CJV_D_N Německý jazyk pro doktorské studium
 • CJV_D_R Ruský jazyk pro doktorské studium
 • CJV_D_S Španělský jazyk pro doktorské studium

Uznávání zkoušek a certifikátů

Agendu uznávání jazykových zkoušek a certifikátů vyřizuje Centrum jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě. Je možno uznat pouze zkoušky a certifikáty na minimální úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 

Postup při uznávání jazykové zkoušky nebo certifikátu: 

 • student předloží potvrzení o složení zkoušky nebo certifikát (originál a kopie nebo ověřená kopie) a vyplněnou žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách fakulty – Studium – Formuláře žádostí) 
 • oddělení CJV na FF žádost posoudí, stanoví hodnocení nebo pro hodnocení provede přezkoušení 
 • CJV odešle žádost na studijní oddělení, které předmět (CJV%U) zapíše do ISu a zadá hodnocení 
 1. zkoušky a certifikáty na úrovni B2 podle SERR 
 • uznat lze pouze zkoušky nebo certifikáty, které obsahují všechny následující části zkoušky: poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení (chybějící nebo neodpovídající část zkoušky může být po individuální konzultaci přezkoušena) 
 • uznat nelze zkoušky a certifikáty starší 3 let (u starších zkoušek a certifikátů může být znalost jazyka přezkoušena)
 • zkoušky a certifikáty z neuniverzitního prostředí, jazyka pro specifické účely apod. budou individuálně posouzeny, příp. přezkoušeny
 1. zkoušky a certifikáty na úrovni C1 podle SERR
 • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A 
 • v případě, že certifikát je starší 5 let, je hodnocení stanoveno přezkoušením 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.