Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Alena Němcová Polická, Ph.D.

docentka – Ústav románských jazyků a literatur


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.109
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3961
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Alena Polická, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 6. 2018
Datum ukončení řízení 1. 2. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Lexikální inovace. Dynamika šíření identitárních neologismů
Oponenti habilitační práce prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. (Univerzita Matěje Béla v Banské Bystrici)
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 3. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové Prof. Margareta Kastberg-Sjöblom (Univerzita Franche-Comté Besançon)
prof. Gudrun Ledegen (Univerzita Rennes 2)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.