Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

docent – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/06007
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5662
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Muzikologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 9. 2021
Datum ukončení řízení 1. 12. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století. Na stopě neznámému
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. (Vysoká škola múzických umění v Bratislavě)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - emeritní profesor)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 11. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Marta Hulková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Dr hab. Tomasz Jeź (Varšavská univerzita)
doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 11. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.