Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

docentka – Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.419
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6724
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. narozena 30. ledna 1969 v Brně
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  Filozofická fakulta MU v Brně
  Arne Nováka 1
  660 88
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Od 1.12.2011 jmenována docentkou v oboru "Dějiny konkrétních literatur - germánské literatury". 2011: Habilitace, habilitační práce:"Zur alttschechischen Liebeslieddichtung im Lichte des deutschsprachigen Minnesangs und der jüngeren deutschen Liebeslieddichtung. Verbindungslinien, Motive,Strukturelemente." 1996: Dr., obhajoba disertační práce "Vergleichende stilistische Untersuchungen zum `Ackermann aus Böhmen` und `Tkadlec`"
 • 1994-1996: vyhotovení disertační práce na universitě Regensburg
 • 1993-1996: interní aspirantura
 • 1992: ukončení FF MU, "Minnesang im Kontext der westeuropäischen Dichtung"
Přehled zaměstnání
 • od 1996: odborná asistentka na ÚGNN FF MU
 • 1992-1993: asistentka na ÚGN
Pedagogická činnost
 • Historický vývoj mluvnického systému němčiny
 • Artušský román, německá a staročeská hrdinská epika vrcholného a pozdního středověku
 • Starší německá literatura - charakteristika vybraných děl
 • Minnesang, německá pozdní milostná lyrika a staročeská světská lyrika z kontrastivního pohledu
 • Heinrich von Morungen
 • Mariánská lyrika
 • Německá středověká mystická lyrika v česko- německém kontextu
 • Německá středověká mystická kazatelská literatura Ackermann aus Boehmen a staročeský Tkadleček z komparatistického pohledu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Minnesang, pozdní německá milostná lyrika a staročeská světská lyrika z komparatistického pohledu
 • Artušský román
 • Heinrich von Morungen a jeho ovlivnění tubadúrskou a truvérskou lyrikou
 • Česká a německá mariánská lyrika
 • Nibelunská píseň
 • Otfrid von Weißenburg a jeho Evangelijní harmonie
 • Německá mystika - Johannes Tauler, Berthold von Regensburg a překlad jeho díla do češtiny (staročeský sborník "Ráj duše", Tomáš Štítný ze Štítného)
 • Překladatelská činnost (německá dvorská lyrika středověku, německá mystika- Johannes Tauler)
Akademické stáže
 • 2010: Univerzita Regensburg,vědecký pobyt na katedře nové německé jazykovědy Filozofické fakulty jako stipendistka Nadace Alexandra von Humboldta (21 dnů, srpen)
 • 2009: Univerzita Regensburg,vědecký pobyt na katedře nové německé jazykovědy Filozofické fakulty jako stipendistka Nadace Alexandra von Humboldta (říjen - prosinec)
 • 2004-2005: Univerzita Regensburg,vědecký pobyt na katedře nové německé jazykovědy Filozofické fakulty jako stipendistka Nadace Alexandra von Humboldta
 • 2000: Universita Wien, katedra medievistiky (tři pracovní dny)
 • 2000: Universita Regensburg, katedra medievistiky (deset pracovních dnů)
 • 2000: Univerzita Regensburg, katedra slavistiky (pět pracovních dnů)
 • 1998: Univerzita Regensburg, katedra slavistiky (pět pracovních dnů)
 • 1994-1996: Univerzita Regensburg, katedra medievistiky Filozofické fakulty, stipendistka Bavorského ministerstva kultury
Universitní aktivity
 • Komise pro státní zkoušky magisterských studijních porgramů "Německý jazyk a literatura" a "Překladatelství německého jazyka" - předseda
Mimouniversitní aktivity
 • Členka redakční rady časopisu "Germanoslavica" Členka sdružení medievisticky orientovaných studijních programů na univerzitě Regensburg, nazvaném "Forum Mittelalter".
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1997: Cena rektora MU za inspirativní disertační práci a příkladné studijní výsledky v průběhu interní aspirantury
 • 1993: Překladatelská soutěž Jiřího Levého, Praha - první ročník soutěže, třetí cena za překlad Friedricha von Hardenberg - Novalis: Hymnen an die Nacht (Písně noci)
Vybrané publikace
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Hartmann z Aue Erek. Příběh rytíře. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2023, 168 s. Literární věda/ jazykověda. ISBN 978-80-87773-85-7. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Tristan Gottfrieds von Straßburg als Idealbild der höfischen Erziehung. In Dvořáčková-Malá, Dana; Solomon, Kristýna; Margue, Michel. Über den Hof und am Hofe. Literatur und Geschichtsschreibung im Mittelalter. 1. vyd. Dresden: Thelem Universitätsverlag, 2021, s. 13-20. ISBN 978-3-95908-438-3. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Alttschechische Liebeslyrik - zwischen Altem und Neuem. In Kellner, Beate; Reichlin, Susanne; Rudolph, Alexander. Handbuch Minnesang. 1. vyd. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2021, s. 172-178. Reference, Fol.1. ISBN 978-3-11-035181-1. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Drei alttschechische Tagelieder im Licht der Gattungstradition. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 33, Supplementum, s. 135-146. ISSN 1803-7380. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BBGN2019-S-10. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Die Gedichte von Rainer Maria Rilke in Übersetzungen der Studenten des Instituts für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik. Erste Ausgabe. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 1-135. ISBN 978-80-210-8650-0. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Strast a slast lásky - spojité nádoby. Malá sonda do české a německé renesanční písňové tvorby středu Evropy kolem roku 1460. In Modráková, Renáta; Klimek, Tomáš. Cesta k rozmanistosti. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře. 1. vydání. Praha: Národní knihovna ČR, 2016, s. 195-202. ISBN 978-80-7050-670-7. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. "Rainer Maria Rilke mladý a přitom dokonalý? Mládí, očekávání,vnímání krásy, láska a její hloubky a hodnoty - několik tezí. In Konference MU Ad Translationem. 2016. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Sagt mir Jemand, was Liebe ist? Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Typologie. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 332 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 434. ISBN 978-80-210-7960-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7960-2015. Digitální knihovna FF MU info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Ženy a děti ve dvorské společnosti. Ditě ve dvorské literatuře. Tři sondy do zobrazení chlapeckého hrdiny v literárních textech středověku. In Dvořáčková-Malá, Dana; Zelenka, Jan a kolektiv. Ženy a děti ve dvorské společnosti. 1. vyd. Praha: Historický Ústav Akademie věd České republiky, 2015, s. 31-37. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; svazek 52. ISBN 978-80-7286-236-8. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 196 s. ISBN 978-80-210-6898-8. Digitální knihovna FF MU info
 • STANOVSKÁ, Sylvie a Albrecht GREULE. Transformation des geistlichen Liedes bei den Böhmischen Brüdern. In Seyferth, Sebastian. Umbrüche innerhalb der Schriftlichkeit in profanen und sakralen Übersetzungstexten des Deutschen, Tschechischen und Polnischen vom 15. bis 17. Jahrhundert. 1. vyd. Hildesheim: Olms, 2014, s. 11-28. ISBN 978-3-487-15137-3. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. členka Vědecké komise Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku při Historickém ústavu AVČR. Vědecká komise Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku při Historickém Ústavu AVČR, 2013. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Stručná charakteristika staročeské milostné lyriky ve stovnání s německým minnesangem a s mladší německou milostnou písní. In Interdisciplinární kolloquium Výzkumného centra "Dvory a rezidence ve středověku" Historického ústavu u AVČR. 2013. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Kdo byli minnesangeři. Praha: Český rozhlas, stanice Leonardo, 2013. vzdělávací pořad. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie a Manfred KERN. Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 193 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; č. 417. ISBN 978-80-210-6342-6. Digitální knihovna FF MU info
 • STANOVSKÁ, Sylvie a Manfred KERN. Alttschechische Liebeslyrik (des 14. und 15. Jahrhunderts). 1. vyd. Wien: Praesens-Verlag Wien, 2010, 239 s. slawistische Veröffentlichungen. ISBN 978-3-7069-0404-9. slawistische Veröffentlichungen info
 • STANOVSKÁ, Sylvie a Manfred KERN. Mezinárodní spolupráce: připravované vydání publikace "Alttschechische Liebeslieder des 14. und 15. Jahrhunderts" (Stanovská, Sylvie - Kern, Manfred). Praesens-Verlag Wien, 2010. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Über den Einfluss des deutschen Minnesangs auf die alttschechische höfische Liebeslieddichtung. Ein Forschungsbericht. In II. Koeniggraetzer Linquistik und Literaturtage Hradec Králové 2008. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus 2009, 2009, s. 212-220, 8 s. ISBN 978-80-7435-025-2. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Hle, již v mém srdci vstává den. 1. vyd. Praha: dybbuk, 2009. Poezie, svazek 22. ISBN 978-80-7438-002-0. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zu den Parallelen und den Unterschieden zwischen dem Kapitel I. im Buch I des Evangelienbuchs Otfrids von Weißenburg und dem altkirchenslawischen Proglas des Konstantins-Kyrills. In GESUS-Konferenz (Gesellschaft fuer Sprache und Sprachen). 2009. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Die alttschechische Liebeslyrik - zwischen Tradition und Innovation. Versuch einer Typologie. Germanoslavica. Zeitschrift fuer germano-slawische Studien. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., 2008, roč. 19, č. 2, s. 87-98, 11 s. ISSN 1210-9029. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. K milostné alegorii lovu ve vybraných dílech německé pozdně středověké literatury a ve staročeském Tkadlečkovi. Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MU Brno, 2008, V 11, č. 11, s. 5-14. ISSN 0231-7664. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zu einem eigenständigen Untertyp der alttschechischen Liebesklage vor dem Hintergrund der "klassischen" Minneklage und der späteren deutschen Liebesklage (im Druck). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada R12, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band XXI. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, s. 117-128. ISBN 978-80-210-4702-0. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zur alttschechischen Liebeslyrik des 14. und 15. Jahrhunderts im Verhältnis zum deutschen Minnesang und zur späteren deutschen Liebeslieddichtung. In Das mittelalterliche Regensburg im Zentrum Europas (Forum Mittelalter Studien, Band 1). 1. vyd. Regensburg: Schnell und Steiner Verlag, 2006, s. 211-222. ISBN 3-7954-1803-8. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Deutsche und tschechische Liebeslieddichtung des Mittelalters. Versuch eines Vergleichs. In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum. 2006. ISBN 80-244-1242-X. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Drei alttschechische Tagelieder im Licht der deutschsprachigen Gattungstradition. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2006, R, č. 11, s. 115-132, 17 s. ISSN 1211-4979. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zur alttschechischen Liebeslyrik des 14. und 15. im Verhaeltnis zum deutschen Minnesang und zur spaeteren deutschern Liebeslieddichtung. In Das mittelalterliche Regensburg im Zentrum Europas (Konferenz). 2006. ISBN 3-7954-1803-8. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. "Es strahlt ein Licht aus den Wolken". Zur Figur der Frau in der mittelalterlichen Literatur als Anlass von Begriffs-, Motiv- und Gattungsmischungen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, R 8 (2003), roč.LII, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2003, XVII - R8, č. 8, s. 117-130. ISSN 1211-4979. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Das alttschechische und das deutsche Liebeslied im 14. und 15.Jh. Von dem späten Minnesang zum neuartigen Liebeslied im böhmischen und deutschen Raum. Germanoslavica. Zeitschrift fur germano-slawische Studien. Praha, 2003, IX (XIV), č. 2, s. 163-178. ISSN 1210-9029. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie a Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. Jiří František Slavíček: Quinque talenta, ed. Michaela Horáková. In Svatý Jan Nepomucký. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2000, s. 211-231, 20 s. Cisterciana Sarensis. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zur Text- und Motivgestaltung des 32. Kapitels des "Ackermann aus Böhmen" und des 11. Kapitels des "Tkadlec". Textkritische Bemerkungen zur Blattversetzung im "Ackermann" anhand des "Tkadlec"-Textes. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität), ročník XLIX, řada R 5, (Brünner Beiträge zur germanistik und Nordistik). Brno: Masarykova univerzita, 2000, XIV - R5, XIV, s. 87-99. ISSN 1211-4979. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Vergleichende stilistische Untersuchungen zum "Ackermann aus Böhmen" und "Tkadlec". 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 1999, 133 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis č.321. ISBN 80-210-2062-8. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Moravo, Čechy, radujte se! Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců. První vydání. Praha: Aula, 1998, 231 s. Litteraria germano-austro-bohemica, vol.I. ISBN 80-901626-9-X. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zur courtoisen Farbensymbolik in der Literatur des 14.-16. Jahrhunderts im deutsch-tschechischen Kontext. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität) řada R2, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 1997, XI, XI, s. 65-78, 13 s. ISSN 1211-4979. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Počátky národopisu na Moravě. První vydání. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, 411 s. ISBN 80-86156-05-2. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Kůň Schemminc/Šemík v epice pozdního středověku na území Čech. IANUA. Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků. Praha: Aula, 1996, roč. 1., č. 1, s. 40-62. ISSN 1802-128X. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Die Meistersinger in Iglau. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität), řada K 16, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik IX. Brno: Masarykova univerzita, 1994, IX, IX, s. 119-149. ISSN 1211-4979. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Ke knize Jana Lehára Česká středověká lyrika. Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1993, roč. 50, XXIII, s. 100-102. ISSN 1802-128X. info

17. 2. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.