Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

proděkanka pro studium v doktorských studijních programech a kvalitu studijních programů Filozofické fakulty


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.508
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3641
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Klinická psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 4. 2016
Datum ukončení řízení 1. 1. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Self-Harm in Adolescence
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Ostravská univerzita)
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě)
doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Akademie věd ČR)
prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (Masarykova univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 11. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.