Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

docent – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.432
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8466
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 2. 2010
Datum ukončení řízení 1. 5. 2011
Habilitační práce (veřejná část) E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (UK Praha - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 11. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. (TUL - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 2. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.