Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.


kancelář: bud. A/A.415
Gorkého 63/14
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4324
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 17. 7. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Nový socialistický člověk. Československo 1948-1956
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
Prof. Jakub Tyszkiewicz (Univerzita Wroclaw)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 2. 2019
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Akademie věd ČR)
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Dr. Christiane Brenner (Collegium Carolinum Mnichov)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.