Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

docent – Ústav evropské etnologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.303
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7878
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Etnologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 9. 2011
Datum ukončení řízení 1. 1. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Sociokulturní proměny vesnice. Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra - v důchodu)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 2. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Marta Botíková, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (SAV Bratislava)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 10. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.