Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Psychologický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.528
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5032
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 6. 2020
Datum ukončení řízení 1. 5. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Psychometrické aspekty psychologické diagnostiky: Komentovaný soubor studií
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Copyrightem vázané plné texty časopiseckých článků.
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Ostravská univerzita)
prof. Mgr. Peter Halama, PhD. (Slovenská akademie věd)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 10. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (Akademie věd ČR)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.