PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.


kancelář: bud. C/C.528
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5032
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 10. 6. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Psychometrické aspekty psychologické diagnostiky: Komentovaný soubor studií
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Copyrightem vázané plné texty časopiseckých článků.
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Ostravská univerzita)
prof. Mgr. Peter Halama, PhD. (Slovenská akademie věd)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 10. 2020
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (Akademie věd ČR)