Zaměstnanci fakulty

Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.

odborný asistent – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.432
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3300
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020: Ph.D. v Pedagogice; Ústav pedagogických věd, FF MU; téma disertační práce: Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky.
 • 2015: Bc. ve Filosofii; Katedra filozofie, FF MU; téma bakalářské práce: Heterofenomenologie.
 • 2012: Mgr. v Informačních studií a knihovnictví; Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU; téma magisterské práce: Způsoby zapojení virtuálního pracovního prostředí do práce studentských projektových týmů.
 • 2009: Bc. v Informačních studií a knihovnictví; Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU; téma bakalářské práce: Problematika virtuální týmové práce.
Přehled zaměstnání
 • 2020 - : odborný asistent; Ústav pedagogických věd, FF MU, Brno.
 • 2017 - : výzkumný pracovník; Národní institut pro další vzdělávání (externí spolupráce).
 • 2017 - 2020: výzkumný pracovník; Ústav pedagogických věd, FF MU, Brno.
 • 2011 - 2020: administrátor e-learningového prostředí, metodik e-learningu; Centrum informačních technologií, FF MU, Brno (externí spolupráce).
 • 2012 - 2015: specialista pro e-learning; Centrum pro komplexní inovaci studijních oborů, FF MU, Brno.
 • 2012 - 2015: lektor, tvůrce studijních materiálů, IT specialista; Ústav výpočetní techniky MU, Brno (externí spolupráce).
 • 2011 - 2012: správce portálu a technická podpora uživatelů; Centrum NAKLIV, FF MU, Brno (externí spolupráce).
Pedagogická činnost
 • Didaktické využití e-learningu (vyučování a učení on-line)
 • Online výuková prostředí
 • Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání
 • Úvod do pedagogického výzkumu
 • Digitální technologie ve vzdělávání
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2021 - : řešitel výzkumného projektu Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky (GA21-08218S).
 • 2017 - 2019: spoluřešitel výzkumného projektu Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (GAČR, 17-06152S).
 • 2017 - 2017: spoluřešitel rozvojového projektu Zavedení nového předmětu s názvem Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání (FRMU, 1458/2016).
 • 2012 - 2015: podíl na řešení projektu Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (OPVK, CZ.1.07/2.2.00/28.0228).
 • 2012 - 2015: podíl na řešení projektu PROEFES – Prostředí pro sdílení e-learningových zdrojů a znalostí pro školy Jihomoravského kraje (OPVK, CZ.1.07/1.3.41/01.0033).
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 11. 3. 2019 – 29. 3. 2019: GESIS - Leibniz-Institute for the Social Sciences, Köln, 48th GESIS Spring Seminar: Bayesian Modelling in the Social Sciences
 • 12. 8. 2016 – 16. 1. 2017: University of Oslo, Oslo, Erasmus+, NOR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2020: Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů
 • 2018: Cena České asociace pedagogického výzkumu za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v juniorské kategorii (období 2016–2017).
Vybrané publikace
 • NEHYBA, Jan, Libor JUHAŇÁK a Jakub CIGÁN. Effects of Seating Arrangement on Students' Interaction in Group Reflective Practice. JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION. ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD., roč. 91, č. 2, s. 249-277. ISSN 0022-0973. doi:10.1080/00220973.2021.1954865. 2023. URL info
 • HLAĎO, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Exploring the Roles of Career Adaptability, Self-Esteem, and Work Values in Life Satisfaction Among Emerging Adults During their Career Transition. Emerging Adulthood. Thousand Oaks: Sage Publishing, roč. 10, č. 1, s. 135-148. ISSN 2167-6968. doi:10.1177/21676968211012586. 2022. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK a Klára ZÁLESKÁ. Life and Learning of Digital Teens : Adolescents and digital technology in the Czech Republic. Cham: Springer Nature. 254 s. Young People and Learning Processes in School and Everyday Life, Volume 6. ISBN 978-3-030-90042-7. doi:10.1007/978-3-030-90040-3. 2022. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR. 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9. 2021. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 305 s. ISBN 978-80-210-9974-6. 2021. Čítárna Munispace info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla, Katarína ROZVADSKÁ, Dana KNOTOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Educational Trajectories of Non-traditional Students: Stories Behind Numbers. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, roč. 25, č. 4, s. 93-114. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-4-5. 2020. URL info
 • HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9692-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020. 2020. Čítárna Munispace info
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK a Lucie ROHLÍKOVÁ. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior. Pergamon Press, roč. 92, MAR 2019, s. 496-506. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2017.12.015. 2019. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Learning Analytics : Challenges and Opportunities of Using Data Analysis in Education. In Ordóñez de Pablos, Patricia; D. Lytras, Miltiadis; Zhang, Xi; Chui, Kwok Tai. Opening Up Education for Inclusivity Across Digital Economies and Societies. Hershey, USA: IGI Global. s. 52-72. ISBN 978-1-5225-7473-6. doi:10.4018/978-1-5225-7473-6.ch003. 2019. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The relationship between the age at first computer use and students' perceived competence and autonomy in ICT usage : A mediation analysis. Computers & Education. roč. 141, NOV 2019, s. 1-14. ISSN 0360-1315. doi:10.1016/j.compedu.2019.103614. 2019. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Libor JUHAŇÁK a Katarína ROZVADSKÁ. Driven To Be a Non-Traditional Student : Measurement of the Academic Motivation Scale with Adult Learners After Their Transition to University. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, roč. 24, č. 2, s. 109-135. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-2-5. 2019. URL info
 • ZÁLESKÁ, Klára, Libor JUHAŇÁK, Kateřina TRNKOVÁ a Martina ŠMAHELOVÁ. Uvádění začínajících učitelů v mateřských, základních a středních školách pohledem jeho hlavních aktérů. Pedagogická orientace. roč. 29, č. 2, s. 149-171. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2019-2-149. 2019. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Klára ZÁLESKÁ, Libor JUHAŇÁK, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. Czech Republic and Norway on their path todigital education. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, roč. 23, č. 4, s. 11-48. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-4-2. 2018. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The Relationship between Students’ ICT Use and Their School Performance: Evidence from PISA 2015 in the Czech Republic. Orbis Scholae. Karolinum, roč. 12, č. 2, s. 37-64. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.292. 2018. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor. Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013 : exploratorní analýza. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 22, č. 1, s. 9-36. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-1-2. 2017. Digitální knihovna FF MU info
 • CHROMEC, Jakub a Libor JUHAŇÁK. moodler : A new R package to easily fetch data from Moodle. In useR! International R User Conference, 3.-7. 7. 2017. 2017. URL info
 • ARNSETH, Hans Christian, Ola ERSTAD, Libor JUHAŇÁK a Jiří ZOUNEK. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT : role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 21, č. 1, s. 87-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-5. 2016. Digitální knihovna FF MU info
 • JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Analytika učení : nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 26, č. 3, s. 560-583. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-3-560. 2016. info

5. 8. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.