Zaměstnanci fakulty

Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav české literatury


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.514
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7710
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 5. 8. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Tajemství úspěchu. Německojazyčná knižnice Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobra v širších literárních souvislostech
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Publikace byla vydána v nakladatelství Host.
Oponenti habilitační práce Univ.-Prof. Mag. Dr. phil. Peter Deutschmann (Univerzita Salcburk)
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. Jiří Koten, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 11. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. (Univerzita Karlova)
Prof. Róbert Kiss Szemán (Univerzita Lóranda Eötvöse v Budapešti)
prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.