Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.203
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7101
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 3. 2022
Habilitační práce (veřejná část) The development of the IEclusters obstruent + t/s/(dh)
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Práce vydána knižně nakladatelstvím Baar Verlag v Hamburku.
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Martin Kümmel (Univerzita Jena)
Dr. habil. Irén Hegedüs, PhD (Univerzita v Pécsi)
Assoc. Prof. Dr. Luka Repanšek (Univerzita v Lublani)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 3. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. Michael Janda (Univerzita Münster)
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Univerzita M. Bela v Banské Bystrici)
PD Dr. habil. Harald Bichlmeier (Univerzita Halle-Wittenberg)
doc. Mgr. Ĺudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 2. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.