Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.203
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7101
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph. D.
 • doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph. D.
Pracoviště
 • Ústav jazykovědy a baltistiky Filosofické fakulty Masarykovy university
  A. Nováka 1, Brno 660 88
  tel 549497101
Posice
 • docent Ústavu jazykovědy, vedoucí Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Magisterium v oborech český jazyk a literatura - historie - 1992- 1997
  interní doktorand oboru indoevropská lingvistika od 1997 - 2001
  Doktorát filosofie (Ph. D.) získán v roce 2001
  PhDr. v oboru obecná jazykověda získán v roce 2011
  docent v oboru obecná a diachronní lingvistika od března 2022
  Bc. v oboru klasický řecký jazyk a literatura - latina získán v červnu 2023
Přehled zaměstnání
 • od podzimu 2001 do února 2022 odborný asistent na Ústavu jazykovědy FF MU
  od března 2022 docent na Ústavu jazykovědy FF MU
  2002-2008 vědecký pracovník Etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR
Pedagogická činnost
 • Praktický kurs sanskrtu I.-IV.
 • Úvod do studia jazyka
 • Morfonologie a obecná morfologie
 • Obecná fonologie
 • Dějiny lingvistiky 19. a 20. století
 • Kapitoly z dějin české lingvistiky
 • Indoevropeistika I.-II.
Vědeckovýzkumná činnost
 • indoíránské jazyky - fonologie a morfologie
 • indoevropské jazyky - fonologie a morfologie
 • slovanské a baltské jazyky - fonologie a morfologie
 • morfonologie
 • obecná fonologie
 • dějiny lingvistiky
Universitní aktivity
 • vedoucí Ústavu jazykovědy a baltistiky (od roku 2004)
Mimouniversitní aktivity
 • člen Jazykovědného sdružení
Ocenění vědeckou komunitou
 • Organizace konferencí: Sound of Indo-European 2 Sound of Indo-European 3 Brno Colloquium in Indo-European 1 Brno Colloquium in Indo-European 2 Brno Colloquium in Indo-European 3
Vybrané publikace
 • ŠEFČÍK, Ondřej. The consonantal shifts in Germanic and Armenian and clusters of obstruent + t. Sprache & Sprachen. Sonderherft. Beiträge der Tagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen Grammatik (Online am 8.–9. Oktober 2021),. GESELLSCHAFT SPRACHE & SPRACHEN GESUS EV, 2024, roč. 2023, Sonderherft, s. 56-67. ISSN 0934-6813. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Před zraky Kolosu. Československý fandom, 2024, 4 s. Interkom 3-4/2024. Kvark (příloha). ISSN 1212-9089. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Pan-Slavism and Orthography – the Czech Orthographic Reforms of the Early 19th Century and Slavic Universal Orthography. In Roth, Theresa; Dupraz, Emmanuel; Belfiore, Valentina. Schriftkonventionen in pragmatischer Perspektive Akten der Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft (Brüssel, 13.-14. September 2018). Leuven: Peeters Publishers, 2023, s. 425-454. ISBN 978-90-429-5114-3. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Palatalizations and depalatalizations in Balto-Slavic Dialects and developments of the post-IE sibilants. In GeSuS - 28th Linguistics Days, Odense. 2022. Lingvistická konference GeSuS info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Obrozenecké reformy české ortografie (veřejné a skryté motivy). In Kruh přátel českého jazyka. 2022. URL info
 • BLAŽEK, Václav a Ondřej ŠEFČÍK. Lex RUKI in Baltic in Perspective of the early Baltic Loans in Finnic. Baltistica. 2022, roč. 57, č. 2, s. 193-210. ISSN 0132-6503. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15388/baltistica.57.2.2490. full text info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. "Points of divergence". Balto-Slavic unity and the development of the IE two-obstruent clusters. In Kołodziej, Agnieszka; Ślawska, Magdalena; Ursulenko, Anna ; Juszczak, Bartosz. Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura. Monografia ze Studiów slawistycznych V. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatove, 2022, s. 185-199. ISBN 978-83-7977-760-0. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Doslov: M. A. K. Halliday a jeho kniha "Jazyk jako sociální sémiotika". Brno: Vutium, 2021, 5 s. ISBN 978-80-214-5732-4. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Consonantal shift in Germanic and Armenian and clusters obstruent + t. In GeSuS Online Tagung. 2021. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Pedersen and Balticum. Did the ruki-rule operate in Proto-Baltic? In XIII International Congress of Balticists. 2021. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. “Points of divergence”. Balto-Slavic unity and diachronic phonology. In SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ JĘZYK, LITERATURA, KULTURA. 2021. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Jungmann, Hanka a reformy pravopisu. In Komárkova jazykovědná Olomouc 2020. 2021. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. On the development of the cluster pt in Pre-Slavic. In Harald Bichlmeier; Ondřej Šefčík; Roman Sukač. Etymologus. Festschrift for Václav Blažek. Hamburg: Baar-Verlag, 2020, s. 367-373. ISBN 978-3-935536-42-4. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. The development of Indo-European obstruent clusters of types plosive + t/s into Slavic. Zeitschrift für Slawistik. De Gruyter, 2020, roč. 65, č. 2, s. 222-248. ISSN 0044-3506. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/slaw-2020-0012. Zeitschrift für Slawistik info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Reduplication and tense-aspect stems in Old Indo-Aryan. In Bubeník, Vít; Drinka, Bridgett; Hewson, John; Šefčík, Ondřej. Exploring Universals of Tense and Aspect. Hamburg: Baar-Verlag, 2020, s. 153-173. ISBN 978-3-935536-44-8. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. The prehistory of the Slavic clusters st in the diachronic context. Slavia Occidentalis. 2020, roč. 77, č. 1, s. 113-121. ISSN 0081-0002. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14746/so.2020.77.8. odkaz na stránky časopisu info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Reformy české ortografie v první polovně 19. století: Hanka, Herkeľ a skrytý panslavismus. In přednáška v Jazykovedném ústavu Ľudovíta Šťúra SAV. 2019. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej a Blanka ČAPKOVÁ. Arnošt Lamprecht: Ke kořenům jazyků. Slovo a Slovesnost. Praha, 2019, roč. 80, č. 3, s. 233-236. ISSN 0037-7031. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. The Development of IE obstruent clusters of types Tt/Ts into Slavic. In 26. GeSuS Kongress, Sektion 1 - Historische Linguistik, 5. - 7. April 2018, Université Paul-Valéry Montpellier. 2018. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Poznámka k vývoji trsu Kt v obecné slovanštině. In Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 193-197. ISBN 978-80-7422-620-5. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Pan-Slavism and orthography – the Czech orthographic reform of the early 19th century and secret Slavic universal orthography. In Arbeitstagung der IG "Schriftkonventionen in pragmatischer Perspektive / Writing conventions and pragmatic perspectives". 2018. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Development of Verbal Reduplication in Vedic. In Paola Cotticelli Kurras; Sabine Ziegler. TRA SEMANTICA E SINTASSI: IL RUOLO DELLA LINGUISTICA STORICA ZWISCHEN SEMANTIK UND SYNTAX: DIE ROLLE DER HISTORISCHEN. Verona: EDITRICE ‘IL CALAMO’ SNC, 2018, s. 259-279. ISBN 978-88-98640-40-9. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej a Václav BLAŽEK. Indo-European linguistics after two centuries : introductory remarks. Slovo a slovesnost. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 77, č. 4, s. 300-315. ISSN 0037-7031. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Notes on the function of the Indo-European velar series. In Simmelkjaer Sandgaard Hansen, Bjarne; Nielsen Whitehead, Benedicte; Olander, Thomas; Olsen, Birgit Anette. Etymology and the European Lexicon. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2017, s. 401-414. ISBN 978-3-95490-202-6. URL info
 • SUKAČ, Roman a Ondřej ŠEFČÍK. Alternace vokálu s nulou aneb jak neměřit slovanské jery. Philologia. Bratislava: Univerzita Komenskeho Bratislava, Filozoficka fakulta, 2017, roč. 26, č. 2, s. 83-93. ISSN 1339-2026. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Hvězdné hry na Ramaxu a Vrakovišti. In Interkom. Praha: Československý fandom, 2017, s. 6-9. ISSN 1212-9089. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Development of Verbal reduplication in Vedic. In Zwischen Semantik und Syntax : Die Rolle der Historischen Sprachwissenschaft, 11.-14. 10. 2017, Verona. 2017. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Rozlehlejší impérií (však jinými chodníčky). In Hvězdné hry. Praha: Nová vlna, 2017, s. 451-457. ISBN 978-80-85845-64-8. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Reduplication and Aspect in Old Indo-Aryan. In Brno Colloquium "Towards Universal of Tense and Aspect". 2016. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Vedic roots and "sonority hierarchy". In 15. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft Zurück zur Wurzel — Struktur, Funktion und Semantik der Wurzel im Indogermanischen. 2016. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Indoevropané, lingvistika a hledání pravlasti. In Archeologická kolokvia, Brno. 2016. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Pálijština: Gramatika posvátného jazyka théravádského buddhismu. 1. vydání. Brno: Host, 2016, 158 s. Studium ; svazek 37. ISBN 978-80-7491-794-3. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. The problem of Proto-Balto-Slavic ‘aspirates’ revisited. Slovo a slovesnost. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2016, roč. 77, č. 4, s. 300-315. ISSN 0037-7031. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Brno Colloquium "Towards Universal of Tense and Aspect" 2016. 2016. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej a Lenka BIČANOVÁ. Phonemes, Context, Alternations : Back to Basics. Linguistica Lettica. Riga: LATVIEŠU VALODAS INSTITŪTS, 2016, roč. 24, č. 1, s. 5-14. ISSN 1407-1932. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Old Indo-Aryan bhasa and Common Slavic *bolboliti. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 63, č. 1, s. 71-78. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Vektorový model staroindického ablautu. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 62, č. 1, s. 11-19. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠEFČÍK, Ondřej a Lenka BIČANOVÁ. Gramatický přehled sanskrtu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 105 s. ISBN 978-80-210-7045-5. Digitální knihovna FF MU Čítárna Munispace info
 • ŠEFČÍK, Ondřej, Kristýna DUFKOVÁ a Roman SUKAČ. K původu a fungování staročeského supina. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 62, č. 2, s. 5-15. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. The fourth makes it whole? The reduced lengthened ablaut grade in Old Indo-Aryan. Indogermanische Forschungen : Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft. Berlin: Walter De Gruyter, 2014, roč. 119, č. 1, s. 397-418. ISSN 0019-7262. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/if-2014-0020. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. On the origins of x in Slavic. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 121-128. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Voiceless and voiced aspirates in Pre-Balto-Slavic. In 2nd Colloquium on Indo-European in Brno. 2013. URL info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Archifonémy a jejich realizace. In Múcsková, Gabriela. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Philologica LXXII - Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 331-337. ISBN 978-80-223-3562-1. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej a Václav BLAŽEK. Oronyms derived from water? Mons Abnobae and Haraiti. Historische Sprachforschung. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 2012, roč. 124, č. 1, s. 239-249. ISSN 0935-3518. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. The relation between phones and phonemes of examples from Pali. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 37-47. ISSN 1803-7410. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. On the integration of Old Indo-Aryan voiceless aspirates into the system. In Sukač, Roman; Šefčík, Ondřej. Sound of Indo-European 2. Muenchen: Lincom Europa, 2012, s. 271-280. ISBN 978-3-86288-379-0. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Features of Common Slavic Ablaut Alternation. In Kosta Peter, Schürcks Lilia. Formalization of Grammar in Slavic Languages. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, s. 43-53. ISBN 978-3-631-61869-1. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Vektorový popis staroslověnského ablautu. In Indoevropská fonologie a morfologie. Sborník z Brněnského indoevropeistického kolokvia (21. 10. 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 119-128. ISBN 978-80-210-5301-4. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. K základním pojmům grafémiky. In Čornejová Michaela, Rychnovská Lucie, Zemanová Jana. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu. Brno: Host -- Masarykova Univerzita, 2010, s. 30-39. ISBN 978-80-7294-508-5. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Odra a Opava (ze slezské hydronymie). In Sršatý Prajz. Erich Šefčík (1945-2004). Praha: Lidové noviny, 2010, s. 217-223. ISBN 978-80-7422-033-3. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Bibliografie Ericha Šefčíka. In Sršatý Prajz. Erich Šefčík (1945-2004). Praha: Lidové noviny, 2010, s. 227-253. ISBN 978-80-7422-033-3. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Strymon a *strumen-: hydronyma a apelativa od indoevropského kořene *sreu-. In Studia etymologica Brunensia 6. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 323-328. ISBN 978-80-7106-209-7. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Strings, oppositions, metrics. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 57, 1-2, s. 7-17, 10 s. ISSN 1803-7410. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. On significance of alternations for fuctioning of a phonological system. Slavia. Praha: Praha, 2008, roč. 77, č. 1, s. 171-176, 5 s. ISSN 0037-6736. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Metrika a morfonologické alternace staroslověnštiny. In Varia Slavica (Studia etymologica Brunensia 4). Praha: Naklatelství Lidové noviny, 2008, s. 195-201, 6 s. ISBN 978-80-7106-943-0. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Values, features, fine metrics and oppositions. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university A. Brno, 2008, roč. 56, č. 1, s. 6-14, 8 s. ISSN 0231-7567. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Staroevropská hydronymie v Čechách. In Studii z onomastiki ta etimolohii. Kiiv: Ukrajinská akademie věd, 2007, s. 336-344, 8 s. ISBN 978-966-02-4236-4. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. K užití metriky ve fonologii. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university A. Brno, 2007, roč. 55, č. 1, s. 19-36, 7 s. ISSN 0231-7567. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Fonetika a fonologie. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 281-295, 14 s. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Vývoj pravopisu od národního obrození do současnosti. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 516-539, 23 s. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Oškobrh and Říp. Two preSlavic oronyms in Bohemia. In Slov´jans´kaja filolohija. 1. vyd. Černyvcy: Ruta, 2007, s. 84-88, 4 s. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej a Martin OSOVSKÝ. Zobrazení mezi fonologickými komponenty. SPFFBU A. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 54, č. 1, s. 19-29, 10 s. ISSN 0231-7567. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Fonologická vzdálenost a přechodnost mezi termíny opozice. In Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó (eds. Tomáš Hoskovec, Ondřej Šefčík & Radim Sova). Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 297-304. ISBN 80-210-3955-8. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Sdružené řady v indoevropských jazycích. In Studie etymologica Brunensia 3 (eds. Ilona Janýšková & Helena Karlíková). Praha: Naklatelství Lidové noviny, 2006, s. 371-377, 6 s. ISBN 80-7106-997-3. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Náčrt vzorců védského slovesného kořene. SPFFBU A. Brno, 2005, roč. 53, č. 1, s. 17-29, 12 s. ISSN 0231-7567. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Alternace jako nástroj modelování. In Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor (eds. Petr Pořízka & Vladimír Polách). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 280-285. ISBN 80-244-1027-3. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Klasifikace okluzívních konsonantů staroindičtiny. SPFFBU A. Brno, 2004, roč. 52, č. 1, s. 37-46, 9 s. ISSN 0231-7567. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Alternace konsonantů v češtině -- fonotaktické a morfonologické modelování systému. In Čeština – univerzália a specifika 5 (eds. Zdeňka Hladká & Petr Karlík). Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2004, s. 441-447. ISBN 80-7106-659-1. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Popis alternací jako prostředek modelace vokalického subsystému češtiny. SPFFBU A. Brno, 2003, roč. 51, č. 1, s. 99-110. ISSN 0231-7567. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. K (ne)pohyblivosti přízvuku (typologická poznámka). In Čeština - univerzália a specifika. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2002, s. 113-121. ISBN 80-7106-611-7. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Trubeckého Schwesterreihen a jejich syntagmatické alternace. SPFFBU A. Brno, 2002, roč. 50, č. 1, s. 39-45. ISSN 0231-7567. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Vrchol slabiky a jeho poměr k vokálům. In Vztah langue a parole v perspektivě interaktivniho obratu v lingvistickém zkoumání (eds. Petr Pořízka & Vladimír Polách). Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 79-83, 4 s. ISBN 80-244-0838-4. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Word-Borders in Old Indo-Aryan. In Grammaticus. 2001. vyd. Brno: MU, 2001, s. 156-163. ISBN 80-210-2649-9. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej a Bohumil VYKYPĚL. Grammaticus. Brno: MU, 2001, 234 s. Spisy FF no. 336. ISBN 80-210-2649-9. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Ulice města Kravař v roce 2001 a vývoj jejich pojmenování. 3. vyd. Kravaře: Zámecké muzeum Kravaře, 2001, 36 s. nemá. ISBN 80-902889-6-0. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Příznakovost konsonantů ve staroindických trsech a jejich reflexe ve středoindických jazycích. SPFFBU. Brno: MU, 2000, roč. 49, A, s. 19-48. ISSN 0231-7567. Elektronická verze článku info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Povaha kořene ve staroindičtině coby znaku. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2000, roč. 37, zvl. číslo, s. 64-70. ISSN 1212-5326. info
 • ŠEFČÍK, Ondřej. Otázka staroevropského původu hydronyma hydronyma Olza. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 46, č. 1, s. 45-49. ISSN 0231-7567. info

12. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.