Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/312
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4095
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. narozen 27. března 1961 v Praze
Pracoviště
 • Seminář dějin umění Filosofická fakulta Arne Nováka 1 660 88 Brno tel.: 54949 4095 e-mail: lkesner@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005 zahájeno habilitační řízení na Masarykově univěrzitě v Brně
 • 2004 Ph.D. Masarykova univerzita v Brně
 • 1989-90 Postdoktorální stipendium, University of California, Berkeley
 • 1985 PhDr. Univerzita Karlova v Praze
 • 1979-84 FF UK, Univerzita Karlova v Praze
 • 1975-79 Střední škola v Praze
Přehled zaměstnání
 • 2006 - Masarykova univerzita v Brně
 • 1999 - ředitel Cultropa, s.r.o.
 • 1991-93, 1996-97 náměstek generálního ředitele Národní galerie v Praze
 • 1991-93 ředitel Sbírky asijského umění Národní galerie
 • 1986-97 kurátor čínského umění v Národní galerii v Praze
 • 1985-86 Fakultní nemocnice s poliklinikou v Praze 2, topič
Pedagogická činnost
 • 2006 - Seminář dějin umění, Masarykova univerzita v Brně
 • 2006 přednáškový cyklus na VŠUP v Praze
 • 2005 Fakulta humanitních studií FF UK v Praze
 • 2003 - 04 Ústav dějin umění FF UK Praha externí vyučující /mimoevropské umění,muzea a muzeologie, teorie dějin umění/
 • 1994-2000 Ústav dějin umění FF UK Praha externí vyučující /mimoevropské umění/
 • 1995 visiting professor, University of Chicago
 • 1992-93 Ústav dějin umění FF UK Praha,
 • externí vyučující 1991-92 Vysoká škola Uměleckoprůmyslová Praha
Vědeckovýzkumná činnost
 • a) teorie umění, zejména otázky vnímání a vidění b) teorie a praxe vystavování, muzeum jako médium c) starověké umění Číny a problémy interpretace čínského umění
 • Kromě vlastních publikací (viz bibliografie), autorství řady výstav (mj. spoluator koncepce stálé expozice asijského umění Národní galerie v Praze)
 • Organizace a odborná příprava konferencí (Stát, kulůtura a digitální revoluce 1999, Ekonomika akultura - partnerství pro 21.století, 2000)
 • Autor koncepce a producent několika multimediálních programů pro muzea (mj. MikroGalerie v Národní galerii v Praze, Mikrogalerie a iGalerie MOravské galerie v Brně)
 • Autor či vedoucí autorského týmu řady koncepčních a analytických materiálů v oblasti managementu a marketingu muzeí (kupř. Strategický plán rozvoje muzeí Středočeského kraje)
 • Přednášky na zahraničních univerzitách (kupř. Stanford University, Princeton University, UCLA), konferencích a odborných setkáních v zahraničí i ČR
Akademické stáže
 • 2007 fellow, Wissenschaftskolleg zu Berlin, 2006-07 senior fellow, Internationales Forschungszentrum Kulturwisenschaften, Wien
 • 2002 visiting scholar, Getty Research Institute in the History of Art and Humanities, Los Angeles
 • 1993-94 Smithsonian Postdoctoral Fellowship, hostující badatel v Arthur M. Sackler Gallery a Freer Gallery of Art, Washington, D.C.
 • 1992-93 The J. Paul Getty Postdoctoral Fellowship in the History of Art and the Humanities (pracovní stáže v čínských muzeích a ústavech)
 • 1989-90 Fulbright Scholar Program Award: postdoctoral research, University of California, Berkeley
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998 Cena Josefa Krásy, udělená Uměleckohistorickou společností v Českých zemích
 • 1995-96 Central European University research grant
 • 1995 Arthur Kingsley Porter Prize, udělená College Art Association of America
 • další stipendia a granty viz rubrika "Akademické stáže"
Vybrané publikace
 • GRYGAROVÁ, Dominika, Ladislav KESNER, Petr ADÁMEK a Jiří LUKAVSKÝ. Illuminating Smiles and Frowns : Visual-Affective Cueing Influences Viewer Perceptions of Page Layout Images. PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS. Perceptual and motor skills, 2020, roč. 127, č. 1, s. 75-97. ISSN 0031-5125. doi:10.1177/0031512519876742. URL info
 • KESNER, Ladislav. Deflection. In Pavel Korbička. Brno: VUTIUM, 2020. s. 11-45. není edice. ISBN 978-80-214-5787-4. info
 • KESNER, Ladislav. K čemu nám je (současné) umění? A jak o něm psát? Brno: Artalk z.s., 2020. info
 • KESNER, Ladislav, Iveta FAJNEROVÁ, Petr ADÁMEK, Martin BUCHTÍK, Dominika GRYGAROVÁ, Jaroslav HLINKA, Pavel KOZELKA, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Filip ŠPANIEL, Jaroslav TINTĚRA, Aneta ALEXOVÁ, David GREGUŠ a Jiří HORÁČEK. Fusiform Activity Distinguishes Between Subjects With Low and High Xenophobic Attitudes Toward Refugees. Frontiers in Behavioral Neuroscience. Lausanne: Frontiers, 2020, roč. 14, článek 98, s. 1-17. ISSN 1662-5153. doi:10.3389/fnbeh.2020.00098/full. URL info
 • KESNER, Ladislav a Jiří HORÁČEK. Three challenges that the COVID-19 pandemic represents for psychiatry. British Journal of Psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press, 2020, roč. 217, č. 3, s. 475-476. ISSN 0007-1250. doi:10.1192/bjp.2020.106. URL info
 • ADÁMEK, Petr, Dominika GRYGAROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ a Ladislav KESNER. Tracking artistic transformations : comparing paintings and their source photographs. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2019, roč. 63, č. 3, s. 337-353. ISSN 0009-062X. URL info
 • KESNER, Ladislav. Saving the humanities from evolutionary and neuroscientific imperialism. Journal of Art Historiography. Birmingham, 2019, roč. 20, č. 1, s. 1-10, 11 s. ISSN 2042-4752. URL info
 • KESNER, Ladislav. Moc obrazů. Jak obrazy působí na mysl a mozek. In cyklus Laboratoř mysli, Městská knihovna Praha. 2019. info
 • KESNER, Ladislav. Image, mind and brain in National Institute of Mental Health. In Vyžádaná přednáška CEITEC. 2019. info
 • KESNER, Ladislav. Umělecké dílo jak sexuální stimul. Médium, materialita, touha. In Sympatinulum České společnosti pro sexuální medicínu. 2019. URL info
 • KESNER, Ladislav. Trauma, tíseň, extáze, prázdnota : Formule patosu 1900-2018. 2018. info
 • KESNER, Ladislav. Mozek ve skeneru, Já a prožitek umění. In přednášky katedry filosofie vědy PF UK, 23. 11. 2018. 2018. info
 • KESNER, Ladislav. Mental Ill-Health and the Epidemiology of Representations. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers Media SA, 2018, roč. 9, 2018, 9:298, s. 1-6. doi:10.3389/fpsyt.2018.00289. URL info
 • KESNER, Ladislav, Dominika GRYGAROVÁ, Iveta FAJNEROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Jaroslav TINTĚRA, Yuliya ZAYTSEVA a Jiří HORÁČEK. Perception of direct vs. averted gaze in portrait paintings : An fMRI and eyetracking study. Brain and Cognition. Academic Press, 2018, roč. 125, č. 8, s. 88-99. ISSN 0278-2626. doi:10.1016/j.bandc.2018.06.004. URL info
 • KESNER, Ladislav. Trauma, tíseň, extáze, prázdnota : formule afektu a patosu 1900-2018. 1. vyd. Brno: Books and Pipes Publishing, 2018. 277 s. ISBN 978-80-7485-152-0. info
 • KESNER, Ladislav. Aby Warburga boj s monstry strachu a nerozumu jako etický imperativ a vědecká inspirace. In Kesner, Ladislav. Aby Warburg : Porozumět dějinám umění a kulturní historii. Brno: Barrister a Principal, 2018. s. 83-96. ISBN 978-80-7485-129-2. info
 • KESNER, Ladislav, Iveta FAJNEROVÁ, Petr ADÁMEK, Martin BUCHTÍK, David GREGUŠ, Dominika GRYGAROVÁ, Pavel KOZELKA, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Filip ŠPANIEL, Jaroslav TINTĚRA, Aneta WEISSOVÁ a Jiří HORÁČEK. Neurální odpověď na mediální zobrazení migrační krize je modulována osobními postoji : fMRI a psychologická studie. In 13.mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, 6. – 7. dubna 2017, Olomouc. 2017. URL info
 • KESNER, Ladislav, Iveta FAJNEROVÁ, Petr ADÁMEK, Martin BUCHTÍK, David GREGUŠ, Dominika GRYGAROVÁ, Pavel KOZELKA, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Filip ŠPANIEL, Jaroslav TINTĚRA, Aneta WEISSOVÁ a Jiří HORÁČEK. Jak osobní postoje modulují neurální odpověď na mediální obrazy migrační krize : fMRI a psychologická studie. In 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 4.–8. ledna 2017, Jeseník. 2017. info
 • KESNER, Ladislav a Jiří HORÁČEK. Empathy-related response to depicted people in art works. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2017, roč. 8, FEB 24 2017, s. 1-40. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2017.00228. info
 • KESNER, Ladislav. Dějiny umění a vědy o lidské mysli dnes. In Věda a umění. Sborník z 5. sjezdu českých historiků umění, 2017, s. 88-91. Olomouc, 2017. s. 88-91. info
 • KESNER, Ladislav, Dominika GRYGAROVÁ a Petr ADÁMEK. Modulation of visual art experience by different forms of priming : an fMRI and eye tracking study. In Conference on Empirical Methods in Art History and Visual Studies II, 17.-18.8.2017, Vídeň. 2017. info
 • KESNER, Ladislav. Exorcising the Demons of Collectivism in Art History. Journal of Art Historiography. 2016, roč. 15, č. 2, s. 1-22. ISSN 2042-4752. URL info
 • KESNER, Ladislav. Against the Affectless iconology of modern art. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2016, roč. 64, č. 1, s. 2-19. ISSN 0049-5123. URL info
 • KESNER, Ladislav. Perception of direct vs.averted gaze in art portraits: fMRI and eye-tracking study. In XXIX. Conference of the International Asociation of Empirical Aesthetics, 29 August-1 September 2016. 2016. info
 • HORÁČEK, Jiří, Ladislav KESNER, Cyril HÖSCHL a Filip, eds., ŠPANIEL. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016. 382 s. sine. ISBN 978-80-7492-283-1. URL info
 • HORÁČEK, Jiří a Ladislav KESNER. Strukturální a funkční architektura mozku. In Horáček, J.; Höschl, C.; Kesner, L.; Španiel, F. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. První vydání. Praha: Galén, 2016. s. 19-30. ISBN 978-80-7492-283-1. info
 • KESNER, Ladislav. Empatie, úzkost a obrazy migrační krize: sociální mozek ve skeneru. In Fakulta umění a designu UJEP Ústí n.Labem. 2016. info
 • KESNER, Ladislav. Formule patosu a emocionální mozek ve skeneru. In Odkaz Aby Warburga. 2016. info
 • KESNER, Ladislav. ART IS HERE SPECIÁL: Expozice pro pokročilého diváka. Artalk. 2016. info
 • KESNER, Ladislav a Jiří HORÁČEK. Empatický mozek a mysl. In Horáček, J; Höschl, C.; Kesner, L.; Španiel, F. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. První vydání. Praha: Galén, 2016. s. 183-191. ISBN 978-80-7492-283-1. info
 • GRYGAROVÁ, Dominika, Petr ADÁMEK a Ladislav KESNER. Obraz, mysl, mozek: experimenty s vnímáním umění. In Horáček, J.; Höschl, C.; Kesner, L.; Španiel, F. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. První vydání. Praha: Galén, 2016. s. 210-220. ISBN 978-80-7492-283-1. info
 • KESNER, Ladislav. Láokoónův křik - Obraz a emoce na průsečíku biologie a kultury. In Přírodovědná fakulta UK, Praha, 9. dubna 2015. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. Ivana Lomová - Obrazy. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. Crossing the Border. Hans Belting in Conversation with Ladislav Kesner. In Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2015. s. 385-395. ISSN 0049-5123. info
 • KESNER, Ladislav. Aby Warburga boj s monstry strachu a nerozumu jako etický imperativ a vědecká inspirace. In 16.česko-slovenský psychiatrický sjezd Brno, Brno, 21.-24. října 2015. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. Eternal Faces: Memory, Likeness and Identity in Ancestral Portraits. In Pejčochová, Michaela. Pohledy z a do jiného světa = Glimpses From And Into Another World. Praha: Národní galerie, 2015. s. 143-160. ISBN 978-80-7035-595-4. info
 • KESNER, Ladislav. Ivana Lomová- Prázdno. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. vedení panelu Dějiny umění a vědy o mysli dnes. In 5.sjezd českých historiků umění, Olomouc, 16.-18. září 2015. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. Wandering or Unhappy Mind? In American Journal of Psychiatry. 2014. s. 929-930, 3 s. ISSN 0002-953X. doi:10.1176/appi.ajp.2013.13121629. info
 • KESNER, Ladislav a Horst BREDEKAMP. Art History Is the Best Discipline: Horst Bredekamp in Conversation with Ladislav Kesner. In Umění, roč. 62, č. 1, s. 66-7. Praha: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 2014. s. 66-73. ISSN 0049-5123. info
 • KESNER, Ladislav. Intimní interakce. Ostrava: Plato, 2014. 48 s. ISBN 978-80-87763-03-2. info
 • KESNER, Ladislav. Affective response to visual art work: bridging art history/aesthetics and neuroscience. In 7th Vienna Aesthetic Symposium, Wien, 12 June 2014. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Intimní interakce - výstava. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Markus Copper - Kursk. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Warburg/Arnheim effect. Linking cultural/social and perceptual psychology of art. Journal of Art Historiography. University of Birmingham, 2014, roč. 11, č. 2, s. 1-22. ISSN 2042-4752. info
 • KESNER, Ladislav. Obraz, mozek a mysl. In Vědecká kavárna. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Afektivita moderního obrazu (a co o ní vypovídá experimentální výzkum). In Collegium historiae artium. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Image, Mind and Brain. In Max Planck Institut fuer Empirische Aesthetik. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Obraz a afekt. Aby Warburg a jeho myšlenkový odkaz. In Filosofická fakulta SLU v Opavě. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. The predictive mind and the experience of visual art work. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2014, roč. 5, č. 1417, s. 1-13. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2014.01417. info
 • KESNER, Ladislav. Looking at Epileptic Woman. Epilepsy and Behavior. Elsevier, 2013, roč. 28, č. 3, s. 268-269. ISSN 1525-5050. info
 • KESNER, Ladislav. Face and Dead in Early China. In Foletti, Ivan; Filipová, Alžběta. The Face of the Dead and the Early Christian World. 1. vyd. Brno-Roma: MU a Viella, 2013. s. 161-182. Studia Artium Medievalium Brunensia ; 1. ISBN 978-88-8334-994-2. info
 • KESNER, Ladislav. Showing Images of the Mind in Dresden and Brno. Interdisciplinary Science Reviews. 2013, roč. 38, č. 3, s. 232-246. ISSN 0308-0188. doi:10.1179/0308018813Z.00000000049. info
 • KESNER, Ladislav. Warburg/Arnheim effect. In Stiftung Brandenburger Tor, Berlin. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. Art History and Bildwissenschaft: interfaces, interactions, antinomies. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. O proměnách a povaze vizuální zkušenosti. In Martin Foret et al. Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 49-53. ISBN 978-80-244-3553-4. info
 • KESNER, Ladislav. Bildwissenschaft and Images Behind the Eyes. In Art History and Bildwissenschaft: interfaces, interactions, antinomies, Brno, 28-29 March 2013. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. David Michalek-Slow Dancing a Figure Studies/Miloš Šejn-Vznášení a padání. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. David Michalek: Slow Dancing a Figure Studies/Miloš Šejn-Vznášení a padání. Vyd. 1. Ostrava: Trojhalí Karolina, 2013. s. 1-19. ISBN 978-80-87763-02-5. info
 • KESNER, Ladislav. Facing the Epileptic Mind - Notes of B.Kubišta´s Epileptic Woman of 1911. In 2nd International Congress on Epilepsy, Brain & Mind, Prague, 29-31 2012. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. Perspektivy a hranice zobrazování mozku a mysli. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. Tváře : fenomén tváře ve videoartu. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. Tváře : Fenomén tváře ve videoartu. 1. vyd. Praha: Galerie Rudolfinum, 2012. 78 s. ISBN 978-80-86443-18-8. info
 • KESNER, Ladislav. Nachleben formulí patosu. In Rakušanová, Marie. Wittlichovi : sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. s. 128-151. ISBN 978-80-246-2114-2. info
 • KESNER, Ladislav. Formule patosu a tělo jako obrazové médium. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. Teorie mezi uměním, myslí a mozkem. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. A Universal Image Science? Only In Our Dreams. In James Elkins-Maja Naef, eds., What Is An Image? University Park: Penn State Press, 2011. s. 193-196. ISBN 978-0-271-05064-5. info
 • KESNER, Ladislav. Dva fotografické portréty Adolfa Schneebergera. Enigma tváře prosté ducha. In Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. 1. vyd. Brno: Barrister a Principal, 2011. s. 265-275. ISBN 978-80-87474-26-6. info
 • KESNER, Ladislav. Umění, mysl, neuroscientismus a humanitní vědy. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, roč. 3, č. 6, s. 42-55. ISSN 1803-6988. info
 • KESNER, Ladislav a Colleen SCHMITZ. Vorwort. In Ladislav Kesner-Coleen Schmitz, eds., Images of the Mnd. Göttingen: Wallstein, 2011. s. 9-12. ISBN 978-3-8353-0973-9. info
 • KESNER, Ladislav. Kunstgeschichte und das Lesen des Geistes aus den KUnstwerk. In Ladislav Kesner-Colleen Schmitz, eds., Images of the Mind. Göttingen: Wallstein, 2011. s. 93-100. není. ISBN 978-3-8353-0973-9. info
 • KESNER, Ladislav. Selbst:Geist und Identität. In Ladislav Kesner-Colleen Schmitz,e ds., Images of the MInd. Göttingen: Wallstein, 2011. s. 83-92. ISBN 978-3-8353-0973-9. info
 • KESNER, Ladislav a Colleen, eds. SCHMITZ. Obrazy mysli/Mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal, 2011. 443 s. ISBN 978-80-7027-239-8. info
 • KESNER, Ladislav. Čtení mysli v obraze a uměleckém díle. In Obrazy mysli/mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal, 2011. s. 108-125. není. ISBN 978-80-7027-239-8. info
 • KESNER, Ladislav. Identita a mysl v obrazu já. In Obrazy mysli/mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal, 2011. s. 160-193. ISBN 978-80-87474-40-2. info
 • KESNER, Ladislav. 43 katalogových hesel. In Ladislav Kesner-Colleen Schmitz,eds., Obrazy mysli/mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal, 2011. s. 212 a dále, 35 s. není. ISBN 978-80-87474-40-2. info
 • KESNER, Ladislav. Ernst H. Gombrich -konference ke 100.výročí narození. 2009. info
 • KESNER, Ladislav. Gombrich and the problem of Relativity of Vision. Human Affairs, A postdisciplinary Journal of Humanities & Social Sciences. Bratislava: Slova Academy of Sciences, 2009, roč. 19, č. 3, s. 266-273. ISSN 1210-3055. info
 • KESNER, Ladislav. Intence, afordance a význam kulturních objektů. In Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová-Loudová, Lubomír Konečný, eds., Orbis Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 59-73. ISBN 978-80-210-4972-7. info
 • KESNER, Ladislav. Umění Číny - možnosti a limity porozumění. 2009. info
 • KESNER, Ladislav. Čína jako umělecká velmoc. Art and Antiques. Praha: Mediagate, 2008, č. 9, s. 10-18. ISSN 1213-8398. info
 • KESNER, Ladislav. Feng Mengbo´s Transcoded Landscapes. In Chinese Painting - Zhang Xiaogang, Fang Lijun, Feng Mengbo. Praha: Kant, 2008. s. 23-29. 0001. ISBN 978-80-86970-75-2. info
 • KESNER, Ladislav. The Enigma of Face in Zhang Xiaogang´s Portraits. In Chinese Painting - Zhang Xiaogang-Fang Lijun-Feng Mengbo. Praha: Kant, 2008. s. 44-50. 0000000000000000000. ISBN 978-80-86970-76-9. info
 • KESNER, Ladislav. Na jezeře naslouchám dešti - rec. Mistři čínské tušové malby 20.století. Art&Antiques. Praha, 2008, roč. 2008, 7-8, s. 92-93. ISSN 1213-8398. info
 • KESNER, Ladislav. Beholder´s share. On the interface between art history and psychology. In Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Universität Wien,. 2007. info
 • KESNER, Ladislav. Tváře věčnosti. Zobrazování předků v čínské kultuře. In Z myšlenek a představ Žluté země. Brno: Moravské muzeum, 2003. info
 • KESNER, Ladislav. Ekonomika a kultura. Partnerství pro 21.století. Praha: o.p.s. Praha - Evropské město kultury 2000, 2001. 175 s. ISBN 80-238-6831-4. info
 • KESNER, Ladislav. Muzea, kulturní dědictví a digitální revoluce. Praha: Národní galerie a CMS/LORD Culture Consulting, 2000. 97 s. ISBN 80-7035-222-1. info
 • KESNER, Ladislav. Dějiny umění na chicagské univerzitě. Bulletin UHS. Praha: ÚDU AV ČR, 1995, roč. 6, č. 1, s. 5-7. ISSN 0862-612X. info
 • KESNER, Ladislav. K otázkám muzea-rozhovor s Earlem Powellem. Atelier. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1994, roč. 1994, č. 24, s. 7. ISSN 1210-5236. info
 • KESNER, Ladislav. K otázkám muzea-rozhovor s Stephenem Weilem. Atelier. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1994, roč. 1994, č. 22, s. 7. ISSN 1210-5236. info
 • KESNER, Ladislav. Rozhovor s Thomassem Messerem. Atelier. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1994, roč. 1994, č. 20, s. 7. ISSN 1210-5236. info

6. 9. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.