Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

docent – Ústav románských jazyků a literatur


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.116
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8025
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Daniel Vázquez Touriño
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 10. 2021
Datum ukončení řízení 1. 6. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Insignificantes en diálogo con el público. El teatro de la generación Fonca
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The thesis has already been published as a monograph by Verbum publishing house (Madrid).
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Jacqueline Bixler (Virginský polytechnický institut a státní univerzita)
Prof. Manuel Vicente Diago Moncholí (Valencijská univerzita)
Prof. Eduardo Pérez-Rasilla Bayo (Univerzita Karla III. Madrid)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (Filozofická fakulta MU)
prof. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
dr. hab. PhDr. Carlos Dimeo Alvarez, PhD. (Univerzita v Bielsko-Biała)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.