Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.

vědecká, výzkumná a vývojová pracovnice – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/127
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7812
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Archeologie pravěku a středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 12. 2021
Datum ukončení řízení 1. 12. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Počátek střední doby bronzové ve střední Evropě na základě modelů radiokarbonových dat
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Chapters 02-17. Original data and methodology.
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Petr Pavúk, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc. (Akademie věd ČR)
Prof. Dr. Martin Michael Bartelheim (Univerzita Tübingen)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 10. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (Akademie věd ČR)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Trebsche (Univerzita Innsbruck)
doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.