Geologie

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Pokud plánujete pracovat především jako odborník v základním geologickém výzkumu, pak je navazující magisterský program Geologie určen právě pro vás!

Během studia získáte kvalifikaci specialisty připraveného pro samostatnou tvůrčí práci. Výhodou je maximální možnost volitelnosti vlastního zaměření na jednotlivé geologické disciplíny, jako je např. mineralogie, paleontologie, sedimentologie, historická geologie, geotektonika, geofyzika a další.

Pod vedením svého školitele se budete moci zapojit do vědeckého výzkumu, část studia můžete absolvovat na některé ze zahraničních univerzit. Standardní je jednooborové studium, možné je i dvouoborové studium společně s dalším vědním oborem – tradiční je studium Geologie ve spojení s Archeologií. Během studia se naučíte zkoumat odborné geologické problémy, vytvořit odbornou práci a prezentovat své výsledky.

Je studium programu pro vás?

Pokud uvažujete o studiu v programu Geologie, zkuste se zamyslet nad těmito otázkami:

  • Chcete se podílet na výzkumu vývoje organismů?
  • Zajímá vás zkoumání Země, jak vznikají zemětřesení nebo sopky?
  • Láká vás porozumět vzniku minerálů a hornin?

Jestli jste odpověděli alespoň na některé otázky ANO, máte předpoklady pro to, abyste se stali dobrým geologem.

Pro nástup do navazujícího magisterského studia je vhodné absolvovat bakalářské studium v geologickém či příbuzném programu.

Kombinovaná forma studia

Studium v kombinované formě (tzv. „dálkové“) probíhá obvykle v pátek. Jeho těžiště sice spočívá především v samostudiu, ale vyučující vám vyjdou maximálně vstříc. Pokud zvažujete studium při zaměstnání, připravte se na zvýšenou časovou zátěž.

„Mente et malleo - Myslí a kladivem“

Praxe

Teoretická výuka je doprovázena cvičeními a praktickou výukou jak v terénu, tak i v laboratořích na přístrojích. Novou formou je praktická výuka vědecko-výzkumných programů ve speciální počítačové laboratoři. K vlastnímu výzkumu se určitě dostanete při práci na svém diplomovém úkolu.

Uplatnění absolventů

Standardní jednooborové studium vás připraví na práci geologa v různých vědeckých a kulturně osvětových institucích či na vysokých školách. Dále se uplatníte v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí, ve státní správě, nebo ve firmách zabývajících se geologickým průzkumem. Získáte možnost realizovat se v základním i aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geologie s konkrétními praktickými postupy.

Dvouoborové studium geologie v kombinaci s Archeologií vás připraví na práci geologa/archeologa-specialisty, který dovede velice kvalifikovaně interpretovat úložné poměry archeologických nalezišť. A dvouoborová kombinace s programem Anglický jazyk vás připraví na práci jazykově dobře připraveného geologa v zahraniční firmě.

Máte před sebou široké možnosti uplatnění. Kde všude najdete absolventy z posledních let? Je to například odborný pracovník Geologického ústavu Akademie věd ČR, Ředitel Přírodovědeckého muzea nebo Obvodní báňský inspektor a mnohé další prestižní pozice v komerční i akademické sféře.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Uchazeč absolvuje pohovor k prokázání studijních předpokladů. Pohovor k prokázání studijních předpokladů je krátkým rozhovorem, v rámci, kterého budou u uchazeče posuzovány:

  • předpoklady ke studiu studijního programu Geologie,
  • výsledek bakalářské státní zkoušky a bakalářské kvalifikační práce,
  • orientace, znalosti a dosavadní zkušenosti z geologie na úrovni bakalářského studia,
  • zájmy uchazeče, aktivity blízké oboru a případná publikační činnost.

Kritéria hodnocení

Výsledek pohovoru k prokázání studijních předpokladů. Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z přijímací zkoušky a podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Doporučená literatura odpovídající obsahu a rozsahu bakalářské státní zkoušky odpovídajícího studijního plánu bakalářského studijního programu.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Geologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.