Pedagogické praxe

Pokyny pro studenty učitelských oborů a programů navazujícího magisterského studia

web pedagogických praxí FF MU vznikl v rámci projektu Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170

Výkon pedagogické praxe je nutné zajistit u:

Mgr. Doroty Egerlové, manažerky praxí 

e-mail: dorota.egerlova@phil.muni.cz, tel.: +420 549 49 3483, +420 771 126 602.

Úřední hodiny po předchozí e-mailové či telefonické domluvě. Postupy, které jsou nyní nastaveny, nevyžadují osobní kontakt při předávání dokumentů či podávání informací. Nicméně osobní konzultace po domluvě je možná.

Veškeré dokumenty k praxím jsou v elektronické podobě, viz níže rozepsané postupy a informace. Pro případné doručení jiné listinné dokumentace použijte prosím schránku "Pedagogické praxe" v podatelně budovy D, Arna Nováka 1, přízemí. O této skutečnosti informujte neprodleně manažerku praxí telefonicky či e-mailem.

DOPORUČUJEME studentům primárně sledovat záložku SPOLUPRACUJÍCÍ ŠKOLY PROJEKTU ZIP MUNI A NABÍDKA MÍST K PRAXI (celkový přehled spolupracujících škol projektu ZDE), kde si mohou na základě uvedených kapacit ke konkrétním programům vybrat školu ke své pedagogické praxi.

Souhrnné informace k výkonu praxe v JS 2021 jsou k dispozici v této prezentaci.

Studenti programu celoživotního vzdělávání se řídí pokyny svých kateder nebo ústavů. K výkonu jejich pedagogické praxe není potřeba kontaktovat manažerku praxí.

Upozorňujeme studenty, že informace na tomto webu pedagogických praxí jsou určeny pouze pro navazující magisterské studium.  FF MU nerealizuje pedagogické/ asistentské praxe v bakalářském typu studia.

SPOLUPRACUJÍCÍ ŠKOLY PROJEKTU ZIP MUNI A NABÍDKA MÍST K PRAXI

 

NABÍDKA NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021 (JS 2020-2021)

PROSÍM POZOR! NABÍDKA MÍST PRO JS 2021 K 30. 6. 2021 UZAVŘENA

Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice, 621 00
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství historie
2 místa - OBSAZENO 2 místa - OBSAZENO 1 ze 2
Učitelství francouzského jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
1 místo 1 místo- OBSAZENO
Učitelství anglického jazyka a literatury Učitelství německého jazyka a literatury
3 místa - OBSAZENO 1 místo

Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice

Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství historie
2 místa - OBSAZENO 1 z 2 míst 1 místo
Učitelství anglického jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
3 místa -  OBSAZENO 2 ze 3 míst  1 místo
Učitelství německého jazyka a literatury  
1 místo  

Gymnázium Tišnov

Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství ruského jazyka a literatury
2 místa pouze pro dvouoborové studenty - OBSAZENO 1 ze 2 míst 1 místo
Učitelství anglického jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
1 místo pro oborové studenty
1 místo pro programové studenty
1 místo pouze pro dvouoborové studenty

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Čichnova 982/23, 624 00 Brno
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství ruského jazyka a literatury
2 místa - OBSAZENO 1 místo - OBSAZENO
Učitelství anglického jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
2 místa - OBSAZENO 1 ze 2 2 místa - OBSAZENO 1 ze 2
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství historie
1 místo 1 místo

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov

Komenského 16/5, 682 01 Vyškov
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství ruského jazyka a literatury
1 místo 1 místo
Učitelství anglického jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
2 místa - OBSAZENO 1 místo
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství historie
1 místo 1 místo
Obor španělského jazyka a literatury  
1 místo  

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Barvičova 85, 602 00  Brno
Obor španělského jazyka a literatury Učitelství anglického jazyka a literatury
4 místa - OBSAZENO 1 ze 3 5 míst - OBSAZENO
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
2 místa  1 místo - OBSAZENO
Učitelství historie  
1 místo - OBSAZENO  

Gymnázium Brno, Křenová 36

 602 00  Brno
Učitelství francouzského jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
1 místo - OBSAZENO 1 místo
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství historie
1 místo 1 místo - OBSAZENO
Učitelství anglického jazyka a literatury Učitelství českého jazyka a literatury
2 místa - OBSAZENO 1 místo - OBSAZENO

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí

Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole, 612 00
Učitelství základů společenských věd Učitelství francouzského jazyka a literatury
1 místo - OBSAZENO 1 místo - OBSAZENO
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství ruského jazyka a literatury
1 místo 1 místo
Učitelství anglického jazyka a literatury Obor španělského jazyka a literatury
3 místa - OBSAZENO  1 místo
Učitelství historie  
2 místa - OBSAZENO  

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Lerchova 63, BRNO 602 00
Učitelství anglického jazyka a literatury Učitelství německého jazyka a literatury
3 místa - OBSAZENO 1 ze 3 míst, zbývající jsou určena 1 pro dobíhající obor a 1 pro nový učitelský program  1 místo - OBSAZENO
Učitelství historie Učitelství základů společenských věd
1 místo - OBSAZENO 1 místo - OBSAZENO

EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s.

Labská 27, 625 00 Brno-Starý Lískovec
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
2 místa - OBSAZENO 1 ze 2 1 místo
Učitelství ruského jazyka a literatury Učitelství historie
4 místa - OBSAZENO 2 ze 4 míst 2 místa - OBSAZENO 1 ze 2

Gymnázium Brno, Elgartova

Elgartova 689/3, 614 00 Brno
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství francouzského jazyka a literatury
1 místo - OBSAZENO 1 místo - OBSAZENO
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství ruského jazyka a literatury
3 místa - OBSAZENO 2 místa - OBSAZENO 1 ze 2
Učitelství anglického jazyka a literatury  
2 místa - OBSAZENO  

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.


Rašelinová 11, 628 00 Brno, Líšeň
Učitelství anglického jazyka a literatury  
1 místo - OBSAZENO  

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

náměstí Komenského 945/4, Znojmo, 669 75
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
2 místa 1 místo 
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství historie
2 místa 2 místa
Učitelství anglického jazyka a literatury  
2 místa  

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

Lány 2,  664 91 Ivančice
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství anglického jazyka a literatury
2 místa 2 místa
Učitelství historie  Učitelství základů společenských věd
 1 místo 1 místo

Základní škola Letovice

Komenského 5, Letovice 679 61
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
2 místa 2 místa
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství ruského jazyka a literatury
2 místa 2 místa
Učitelství anglického jazyka a literatury  
2 místa  

ZŠ a MŠ Ratíškovice

Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství historie
2 místa 2 místa
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
2 místa 2 místa
Učitelství anglického jazyka a literatury  
2 místa  

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

Masarykova 12, 678 01 Blansko
nabízí celkem 3 místa k výběru pro následující aprobace:
Učitelství českého jazyka a literatury - OBSAZENO 1 místo Učitelství anglického jazyka a literatury
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství ruského jazyka a literatury
Učitelství historie Učitelství základů společenských věd

​​

Gymnázium Pierra de Coubertina

nám. Fr. Křižíka 860, Tábor 390 01
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství francouzského jazyka a literatury
1 místo 3 místa - OBSAZENO 2 z 3
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství anglického jazyka a literatury
1 místo 2 místa
Obor španělského jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
1 místo 1 místo
Učitelství historie  
1 místo  

Střední pedagogická škola Boskovice

Komenského 343/ 5, 680 11 Boskovice
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství anglického jazyka a literatury
1 místo - OBSAZENO 1 místo
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství základů společenských věd
1 místo 1 místo

 

Gymnázium Židlochovice

Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
nabízí celkem 8 míst k výběru pro následující aprobace:
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství anglického jazyka a literatury
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství ruského jazyka a literatury
Učitelství francouzského jazyka a literatury Učitelství španělského jazyka a literatury
Učitelství historie Učitelství základů společenských věd

ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2

Chalabalova 575/2, 623 00 Brno – Kohoutovice
Učitelství základů společenských věd Učitelství německého jazyka a literatury
2 místa 2 místa
Učitelství českého jazyka a literatury  
1 místo  

Gymnázium Mojmírovo náměstí


Mojmírovo nám. 67, 612 00 Brno-Královo Pole
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství anglického jazyka a literatury
2 místa - OBSAZENO  4 místa - OBSAZENO
Učitelství německého jazyka a literatury Obor španělského jazyka a literatury
1 místo - OBSAZENO 1 místo
Učitelství historie Učitelství základů společenských věd
2 místa - OBSAZENO 1 místo

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

tř. Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno
Učitelství českého jazyka a literatury Obor španělského jazyka a literatury
1 místo 2 místa
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství historie
2 místa - OBSAZENO 1 ze 2 1 místo - určeno pouze pro prezenční výuku
Učitelství anglického jazyka a literatury  
4 místa - OBSAZENO 2 ze 4  

Střední průmyslová škola stavební Brno

Kudelova 1855/8, 662 51 Brno
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství anglického jazyka a literatury
2 místa - OBSAZENO 1 ze 2 4 místa
Učitelství historie Učitelství základů společenských věd
2 místa 2 místa

Gymnázium Brno-Bystrc

Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno
Učitelství českého jazyka a literatury Učitelství anglického jazyka a literatury
1 místo - OBSAZENO 2 místa
Učitelství německého jazyka a literatury Učitelství historie
1 místo - OBSAZENO 1 místo - OBSAZENO
Učitelství francouzského jazyka a literatury Obor španělského jazyka a literatury
1 místo 1 místo

 

SMLUVNÍ ŠKOLY DOHODY O REALIZACI PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ

 
AKADEMIE - Vyšší odborná škola, gymnázium a střední odborná škola
uměleckoprůmyslová, Sázavská 547, 582 91 Světlá nad Sázavou 
Biskupské gymnázium, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové
Orlické nábřeží 1/356 Hradec Králové
Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ Prostějov,
Komenského 17,  796 01 Prostějov
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Břeclav
Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav
Gymnázium Blansko
Seifertova 13, Blansko, 678 01
Gymnázium Boskovice
Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom
Gymnázium Evolution Jižní Město, s. r. o.,
Tererova 2135/17, Praha 4, 149 00
Gymnázium Jihlava
Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov
Kollárova 3, 796 01 Prostějov
Gymnázium Joachima Barranda Beroun
Talichova 824, 266 01 Beroun
Gymnázium Karviná
Mírová 1442, Karviná-Nové Město, 735 06
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Palackého 524/37, 769 01 Holešov
Gymnázium Lanškroun
J. M. Marků 113, 563 01 Lanškroun
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o
Kuncova 1580, 155 00 Praha 5
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Gymnázium Turnov,
Jana Palacha 804, 511 01 Turnov
Gymnázium Uherské Hradiště
Velehradská třída 218, Uherské Hradiště 686 01
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě,
Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě
Katolické gymnázium Třebíč
Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč
Konzervatoř Brno
tř. Kpt. Jaroše 1890/45 a 1951/43, 662 54 Brno
Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa
Loosova 14, 638 00 Brno
Laboratorní škola Labyrinth
Žerotínovo náměstí 6, Brno 602 00
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč
Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Obchodní akademie Vlašim
V Sadě 1565, 25801 Vlašim
Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2,
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s. r. o.
Tyršova 237, 570 01 Litomyšl
Střední odborná škola a SOU Polička
Čsl. armády 485, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská,
Sokolská 1, 602 00 Brno
Střední škola logistiky a chemie, U Hradiska 29,
Olomouc, 779 00
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno
Trnkova 113, 628 00 Brno
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
1. máje 667/2, Mohelnice, 78985
Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín
U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín
Střední zdravotnická škola, Svitavy
Purkyňova 256, 568 02
Škola ekonomiky a cestovního ruchu,
soukromá střední odborná škola Jihlava
Taneční konzervatoř Brno
Nejedlého 375/3, 638 00 Brno
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka
Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1
Základní škola Zruč nad Sázavou
Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou
ZŠ a MŠ Police nad Metují, okres Náchod
Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují
ZŠ Mohelnice,
Vodní 27, 789 85 Mohelnice
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
K Milíčovu 674, Praha 4, 149 00
ZŠ Václava Hejny
Komenského 540, Červený Kostelec, 549 41

 

STUDENTI UČITELSKÝCH PROGRAMŮ, IMATRIKULACE 2019/2020 A POZDĚJI - INFORMACE

 • Požadavky na splnění předmětů učitelské praxe jsou plně v kompetenci garantů jednotlivých učitelských programů.
 • Dotazy vztahující se k obsahové náplni pedagogické praxe (osnova předmětu, rozsah, cíle, termíny a výstupy) je tedy nutné obracet na příslušné garanty a vyučující předmětu konkrétního učitelského programu.
 • Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění všech náležitostí pedagogické praxe, včetně dokumentů uvedených níže v záložce dokumenty. Kompletnost odevzdaných dokumentů bude potvrzena manažerkou praxí v poznámkovém bloku předmětu praxe

PROSÍM POZOR:  Následující postupy je nutné provést u každého dalšího předmětu praxe zvlášť, i když dochází např. k pokračování spolupráce na stejné škole se stejným provázejícím učitelem z předchozího semestru

PŘI PLÁNOVÁNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE:

DOPORUČUJEME studentům primárně sledovat záložku SPOLUPRACUJÍCÍ ŠKOLY PROJEKTU ZIP MUNI A NABÍDKA MÍST K PRAXI, kde si mohou na základě uvedených kapacit ke konkrétním programům vybrat školu ke své pedagogické praxi. V tomto případě sdělí e-mailem vybranou konkrétní školu manažerce praxí, spolu s následujícími údaji:

 • své jméno, příjmení, UČO
 • zda se jedná o jednooborové, dvouoborové či kombinované studium učitelství
 • kód předmětu praxe
 • název vybrané školy projektu ZIP MUNI, kde student plánuje výkon pedagogické praxe
 • předpokládaný termín praxe
 • zda se jedná o celý předmět, či jen o jeho část – je možné vykonávat praxi v rámci jednoho předmětu maximálně na dvou školách, z nichž pouze jedna z nich může být spolupracující škola projektu ZIP MUNI - vždy je nutné sdělit tuto skutečnost předem!

V odůvodněných případech nebo pokud jsou místa na spolupracujících školách projektu ZIP MUNI obsazena, může student nominovat školu vlastní.

V tomto případě při plánování pedagogické praxe sdělí e-mailem manažerce praxí následující parametry předpokládané pedagogické praxe:

 • své jméno, příjmení, UČO
 • zda se jedná o jednooborové, dvouoborové či kombinované studium učitelství
 • kód předmětu praxe
 • název a adresu školy, kde bude vykonávána pedagogická praxe 
 • jméno a příjmení ředitele školy a provázejícího učitele a jejich e-mailové kontakty
 • termín praxe (po dohodě s provázejícím učitelem)
 • zda se jedná o celý předmět, či jen jeho část – je možné vykonávat praxi v rámci jednoho předmětu maximálně na dvou školách, případně u dvou provázejících učitelů jedné školy, ale vždy je nutné sdělit tuto skutečnost předem!
 • ověřit v databázi škol, zda je se školou již uzavřena Dohoda o realizaci pedagogických praxí - pokud tomu tak není, nelze praxi zahájit a je potřeba co nejdříve kontaktovat manažerku praxí!

PŘED ZAČÁTKEM PEDAGOGICKÉ PRAXE je třeba vyplnit: (netýká se škol projektu ZIP MUNI)

 • Protokol o přijetí spolupracující škola, ovšem pouze tehdy, je-li s touto spolupracující školou již uzavřena Dohoda o realizaci pedagogických praxí. Povinností studenta je Protokol o přijetí ihned po podepsání všemi třemi stranami (provázející učitel, student, garant praxe) před začátkem termínu praxe naskenovat do Odevzdávárny příslušného předmětu pedagogické praxe. 

Do Odevzdávárny předmětu student rovněž vkládá i všechny následující dokumenty k pedagogické praxi - viz níže záložka dokumenty pro studenty učitelských programů.

V PRŮBĚHU PEDAGOGICKÉ PRAXE:

 • Studenti vykonávají praxi dle zadaných parametrů svého předmětu pedagogické praxe v souladu s předpisy vztahujícími se k výkonu praxe a řídí se pokyny oborového didaktika a provázejícího učitele.
 • Krátkodobou absenci a mimořádné změny rozvrhu praxe v rámci stanoveného termínu řeší student s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem.
 • Dlouhodobější absenci, vedoucí k nesplnění původně plánovaného termínu praxe, jejímu prodloužení či zrušení, je nutné řešit kromě výše zmíněných osob ještě i s manažerkou praxí.

NA KONCI PEDAGOGICKÉ PRAXE: 

Studenti učitelských programů mají za povinnost doložit v rámci závěrečných dokumentů k pedagogické praxi:

Všechny výše uvedené dokumenty, jakož i ostatní dokumenty učitelského portfolia k pedagogické praxi (náslechový deník, seminární práce, výkaz činnosti na praxi apod. dle požadavků svých programů), vloží studenti v elektronické podobě, nikoli sken, do Odevzdávárny předmětu praxe.

Kompletní vložení všech dokumentů do Odevzdávárny předmětu praxe a odevzdání všech originálů dokumentů pedagogické praxe didaktikovi učitelského programu je podmínkou pro úspěšné splnění předmětu pedagogické praxe.

STUDENTI UČITELSKÝCH PROGRAMŮ, IMATRIKULACE 2019/2020 A POZDĚJI - DOKUMENTY

Povinné dokumenty k odevzdání pro pedagogickou praxi na školách MIMO PROJEKT ZIP MUNI (vložit do Odevzdávárny předmětu praxe):

Povinné dokumenty k odevzdání pro pedagogickou praxi na ŠKOLÁCH PROJEKTU ZIP MUNI (vše vložit v elektronické podobě do odevzdávárny předmětu praxe):

INFORMACE A DOKUMENTY PRO STUDENTY DOBÍHAJÍCÍHO OBORU AJ, FrJ a ŠpJ

DOPORUČUJEME i studentům dobíhajících oborů AJ, FrJ a ŠpJ primárně sledovat záložku SPOLUPRACUJÍCÍ ŠKOLY PROJEKTU ZIP MUNI A NABÍDKA MÍST K PRAXI, kde si mohou na základě uvedených kapacit vybrat školu ke své pedagogické praxi.

V tomto případě sdělí e-mailem vybranou konkrétní školu manažerce praxí, spolu s následujícími údaji:

 • své jméno, příjmení, UČO
 • kód předmětu praxe
 • název vybrané školy projektu ZIP MUNI, kde student plánuje výkon pedagogické praxe
 • předpokládaný termín praxe

Pokud jsou místa na spolupracujících školách projektu ZIP MUNI obsazena, oborový student vykonává praxi na škole dle doporučení svého oboru či na základě vlastní nominace a postupuje dle požadavků a smluv své katedry - v tomto případě není nutné kontaktovat manažerku praxí.

Všichni studenti dobíhajících oborů, kteří vykonávají praxi na škole projektu ZIP MUNI, mají za povinnost doložit v rámci závěrečných dokumentů k pedagogické praxi, stanovených svojí katedrou, dodat také následující dokumenty:

Výše uvedené dokumenty, jakož i ostatní dokumenty studentského portfolia k pedagogické praxi (náslechový deník, seminární práce, výkaz činnosti na praxi apod. - dle požadavků svých oborů), vloží studenti v elektronické podobě, nikoli sken, do odevzdávárny svého předmětu praxe

Studenti dobíhajícího oboru anglický jazyk a literatura použijí pro uložení dokumentů odevzdávárny svých předmětů: UZAJ5048 nebo UZAJ2048.

Studenti dobíhajícího oboru francouzský jazyk a literatura použijí pro uložení dokumentů odevzdávárny předmětu UZFJA104a.

Studenti dobíhajícího oboru španělský jazyk a literatura použijí pro uložení dokumentů odevzdávárnu předmětu UZSJA120.

V případě, že konáte praxi v rámci jiného kódu předmětu, prosím kontaktujte manažerku praxí.

Kompletní vložení elektronických dokumentů, nikoli skenů, do odevzdávárny předmětu praxe je podmínkou pro úspěšné splnění praxe.

INFORMACE PRO PROVÁZEJÍCÍ UČITELE

Vážení provázející učitelé, pro Vaši lepší orientaci obecných požadavků dokumentů k pedagogické praxi posluchačů FF MU přikládáme zde pro Vaši informaci seznam povinně odevzdávaných dokumentů studenty FF MU k pedagogické praxi:

Na školách MIMO PROJEKT ZIP MUNI:

Povinné dokumenty k odevzdání pro pedagogickou praxi na ŠKOLÁCH PROJEKTU ZIP MUNI:

 

DÁLE MOHOU PROVÁZEJÍCÍ VYUČUJÍCÍ VYUŽÍT MANUÁLŮ K PEDAGOGICKÉ PRAXI JEDNOTLIVÝCH UČITELSKÝCH PROGRAMŮ FF MU:

 

 

OBECNÉ METODICKÉ POKYNY PRO PROVÁZEJÍCÍ UČITELE/ GARANTY PRAXÍ K SEBE/ HODNOTICÍMU NÁSTROJI PRO PEDAGOGICKOU PRAXI

Co je sebe/hodnoticí nástroj?

Sebe/hodnoticí nástroj je nástroj v Informačním systému MU, který umožní komplexně zhodnotit a reflektovat realizaci učitelské praxe studentů MU. Sebe/hodnoticí nástroj má podobu odpovědníku (tzn. forma dotazníku, kterou používá náš Informační systém), který se skládá ze tří částí: jednu část vyplňuje student, jednu jeho provázející učitel a jednu oborový didaktik. Jednotlivé části jsou na konci praxe sloučeny do jednoho dokumentu, jenž se stává součástí studentova učitelského portfolia. Na celý nástroj se můžete podívat zde.

K čemu Sebe/hodnoticí nástroj slouží?

Část, kterou vyplňujete Vy, jako provázející učitel, Vám bude zpřístupněna v Informačním systému MU (technické detaily viz níže). Vyjadřujete se zde pomocí škály k jednotlivým aspektům Vaší spolupráce se studentem v průběhu praxe. Následuje prostor (4 otevřené otázky) k hodnocení studenta, jeho silných a slabých stránek, podnětům ke zlepšení apod. Vaše zpětná vazba k průběhu praxe je pro studenta velmi důležitá, umožňuje mu dále se zlepšovat a rozvíjet své profesní kompetence správným směrem. Otázky se vztahují ke Standardu kvality pedagogické praxe MU, tzn. k povinnostem, které má spolupracující škola a provázející učitel ve vztahu ke studentovi naplňovat. Tento dokument naleznete zde.

Je vyplnění Sebe/hodnoticího nástroje povinné?

Ano, Vaše hodnocení studenta prostřednictvím Sebe/hodnoticího nástroje je jednou z podmínek úspěšného ukončení praxe studenta, bez něj student nemůže získat zápočet.

Jak mám postupovat?

Před realizací praxe student, s nímž budete spolupracovat, v Informačním systému vyplní Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu, na niž Vám bude automaticky zaslán odkaz na odpovědník (Sebe/hodnoticí nástroj) a Váš unikátní přístupový kód. V případě, že Vám e-mail s odkazem zapadl nebo jste ho zpětně měli problémy dohledat, může Vám student e-mail opětovně zaslat. Odpovědník prosím vyplňujte po ukončení studentovy praxe. V případě, kdy otevíráte odpovědník poprvé kliknutím na odkaz, se automaticky vyplní jméno studenta a přístupový kód. Před vstupem do Odpovědníku naleznete také pokyny pro vyplnění zahrnující popis a funkcionalitu jednotlivých tlačítek.

Spolupráce se studentem na jeho sebehodnocení a reflexi pedagogické praxe

Kromě vyplnění závěrečného hodnocení studenta, které jsme popsali výše, se od provázejícího učitele předpokládá, že bude studenta průběžně podněcovat k reflexi a sebereflexi, motivovat jej a vést k profesnímu a osobnostnímu rozvoji. Studenti MU k tomuto účelu používají speciálně vyvinutý nástroj, s nímž byli předem seznámeni při přípravě na pedagogickou praxi. Jedná se o Standard profesních kompetencí studenta (dále jen „Standard“), který byl vytvořen na Pedagogické fakultě MU a jehož znění naleznete zde.

Standard je určen k sebereflexi a sebehodnocení rozvoje kompetencí, které si student v průběhu praxe osvojuje a které jsou nutné pro výkon učitelské profese. Standard obsahuje 26 kritérií kvality profesních kompetencí nezbytných pro plánování, realizaci a evaluaci výuky. Kritéria jsou rozdělena do pěti tematických oblastí:

Přehled tematického zaměření kritérií v jednotlivých oblastech Standardu

Standard je určen k zaznamenání hodnocení studentem dosažené úrovně kvality v jednotlivých kritériích. Číselné hodnocení umožňuje rychlé orientační posouzení kvality dané profesní kompetence v rámci čtyř úrovní kvality: úroveň „chybějící kompetence“ (0), úroveň „utvářející se kompetence“ (1), úroveň ,,rozvíjející se kompetence“ (2), úroveň „pokročilé kompetence“ (3).

Při nástupu na praxi škole zajišťuje rámcové obeznámení provázejícího učitele se Standardem garant praxí. Student na počátku praxe (po konzultaci s Vámi, jako provázejícím učitelem) zvolí tři kritéria, na která bude zaměřovat zvýšenou pozornost, tj. kompetence, ve kterých se chce profesně rozvíjet. Smyslem zvýšené pozornosti na omezený počet vybraných kritérií je to, aby se student učil cíleně rozvíjet dílčí dovednosti. Mluvíme zejména o těch dovednostech, které považuje spíše za své slabší stránky. Student by měl se Standardem pracovat průběžně, např. si jej vytisknout a zapisovat si sem své poznámky a pokroky. 

Na konci praxe student společně s Vámi zhodnotí, jak se mu ve třech vybraných kritériích daří rozvíjet. Poté společně proberete stav profesního rozvoje studenta u všech ostatních kritérií. Sebehodnocení student po konzultaci s Vámi zaznamená do své části odpovědníku v IS MU.

INFORMACE PRO DIDAKTIKY

Manuály pro oborové didaktiky:

Sebe/hodnoticí nástroj pro pedagogickou praxi

Obecná metodika pro oborové didaktiky 

Co je sebe/hodnoticí nástroj?

Sebe/hodnoticí nástroj je nástroj v Informačním systému MU, který umožní komplexně zhodnotit a reflektovat realizaci učitelské praxe studentů MU. Sebe/hodnoticí nástroj má podobu odpovědníku (tzn. forma dotazníku, kterou používá nás Informační systém), která se sestává ze tří částí: jednu část vyplňuje student, jednu jeho provázející učitel a jednu oborový didaktik. Jednotlivé části jsou na konci praxe sloučeny do jednoho dokumentu, jenž se stává součástí studentova učitelského portfolia. Komplexní náhled na celý sebehodnotící nástroj naleznete zde.

Sebe/hodnoticí nástroj je jedním z výstupů projektu ZIP MUNI Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI. Jeho cílem je zintenzivnění a zkvalitnění zpětné vazby mezi spolupracujícími stranami, a to jak v rovině student – provázející učitel – oborový didaktik, tak v rovině fakulta – spolupracující škola.

schema didaktici

Sebe/hodnoticí nástroj vychází z nástroje vytvořeného v projektu OP VVV Pregraduální vzdělávání I – 3P, v němž byl rozvinut a zkvalitněn systém učitelských praxí na PdF MU. Projekt ZIP MUNI metodicky staví na projektu PdF a existující nástroj získávání zpětné vazby (Sebe/hodnotící nástroj pro Učitelskou praxi) přizpůsobuje specifikům ostatních fakult vzdělávajících učitele (FF, PřF, FSpS) a aplikuje jej ve zbytku prostředí MU.

Sebe/hodnotící nástroj má pět částí (viz dále), z nichž každá slouží jinému účelu:

Hodnocení spolupracující školy a provázejícího učitele studentem

I. Hodnocení spolupracující školy a provázejícího učitele studentem

II. Hodnocení přípravy a organizace praxe ze strany MU studentem

III. Sebehodnocení dosažené úrovně profesních kompetencí studentem

IV. Hodnocení studenta oborovým didaktikem

V. Hodnocení studenta provázejícím učitelem

 Jak pracovat se Standardem profesních kompetencí studenta?

Část III. odpovědníku se opírá o Standard kvality profesních kompetencí studenta (Jana Kratochvílová, Petr Svojanovský: Standard kvality profesních kompetencí studenta, výstup OP VVV - 3P, zde). Standard byl do odpovědníku přenesen v nezměněné podobě (oblasti, otázky), metodické instrukce pro práci se Standardem se však mohou lišit dle specifik jednotlivých programů.

Standard je nástrojem komplexního formativního sebehodnocení a hodnocení úrovně profesních kompetencí studenta učitelství v rámci pregraduální profesní přípravy, směřuje studenta k autoregulaci vlastního profesního růstu. Standard pomáhá studentům učitelství zorientovat se v požadavcích na kvalitní výuku a činnosti bezprostředně s výukou související.

Standard obsahuje 26 kritérií kvality profesních kompetencí nezbytných pro plánování, realizaci a evaluaci výuky, přičemž každé kritérium je formulováno z perspektivy studenta učitelství. Kritéria jsou rozdělena do pěti tematických oblastí:

 • plánování výuky
 • podmínky pro učení
 • podpora učení
 • zpětná vazba a hodnocení výsledků žáků
 • reflexe výuky

Standard neslouží jako hodnotící arch z jednorázové hospitace, slouží spíše k dlouhodobému a průběžnému sebe/hodnocení v rámci celého semestru (či napříč semestry) studenta na praxi, jeho použití předpokládá komplexnější způsob práce se studentem i provázejícím učitelem v průběhu celé praxe. Se Standardem jsou studenti seznamováni nejen během přípravy na praxi, ale i v dalších pedagogicky a didakticky orientovaných předmětech, na spolupracující škole zajišťuje seznámení se provázejících učitelů se Standardem garant praxí.

Student pracuje se Standardem již v přípravné fázi pedagogické praxe, kdy ve spolupráci s provázejícím učitelem volí tři kritéria, na která bude v průběhu praxe zaměřovat zvýšenou pozornost, tj. kompetence, v nichž se chce profesně rozvíjet. Smyslem zvýšené pozornosti na omezený počet vybraných kritérií je to, aby se student učil cíleně rozvíjet dílčí dovednosti. Mluvíme zejména o těch dovednostech, které považuje spíše za své slabší stránky. Student by měl se Standardem pracovat průběžně, např. si jej vytisknout a zapisovat si sem své poznámky a pokroky.  V průběhu praxe student spolu s provázejícím učitelem hodnotí, jak se studentovi ve třech vybraných kritériích daří rozvíjet, popřípadě stanoví další cíle.

Na konci praxe student s provázejícím učitelem společně reflektují stav profesního rozvoje studenta u všech kritérií (se zvýšenou pozorností na kritéria, která si student vybral) a student jej prostřednictvím nástroje zaznamená do IS. 

K čemu sebe/hodnoticí nástroj slouží?

Část, kterou vyplňujete Vy, jako oborový didaktik, Vám bude zpřístupněna v Informačním systému MU (technické detaily viz níže). Jako oborový didaktik vidíte všechny části odpovědníku. Vaše hodnocení by se mělo zakládat jak na Vaší hospitaci ve výuce daného studenta, na hodnocení vyplněném studentem a provázejícím učitelem i na Vašich dalších konzultacích se studentem v průběhu praxe (reflektivní seminář apod.).

Část pro hodnocení oborovým didaktikem je rozděleno na pět oblastí (pět otevřených otázek), které odpovídají Standardu kvality profesních kompetencí studenta. Prosím zaměřte se ve své zpětné vazbě na ty kompetence, jež si student/ka vybral/a jako ty, jimž chce věnovat zvýšenou pozornost.

Je možné, že nebudete mít dostatek informací pro zhodnocení všech oblastí – zaměřte se prosím na ty oblasti, které jste ze své pozice v daném semestru schopen posoudit. Vyplnění všech otázek není nutné, rozdělení dle Standardu zde slouží pro lepší strukturování Vaší zpětné vazby. 

Je vyplnění Sebe/hodnoticího nástroje povinné?

Ano, Vaše hodnocení studenta prostřednictvím Sebe/hodnoticího nástroje je jednou z podmínek úspěšného ukončení praxe studenta, bez něj student nemůže získat zápočet.

Jak mám postupovat?

Nástroj naleznete v Záznamníku učitele předmětu, v rámci něhož student praxi vykonává, v sekci Praxe, pod odkazem Evaluace. K dispozici máte seznam studentů daného předmětu v přehledném zobrazení, kde vidíte sebe/hodnocení studenta, jeho provázejícího učitele až po odkaz na hodnocení Vaše, jako oborového didaktika. Po kliknutí na tento odkaz můžete vyplnit hodnocení daného studenta. Po uložení odpovědí se nad odkazem pro hodnocení zobrazí časová informace o vyplnění Vašeho hodnocení.

Jakmile budou vyplněny všechny odpovědníky, vytvoří systém přes noc čtvrtý odpovědník obsahující odpovědi jak studenta, tak provázejícího učitele a Vás. V této podobě si můžete formulář jednoduše uložit prostřednictvím běžně používaného „ctrl + p“ přímo při zobrazení za zvolení tisku do souboru PDF. Touto možností disponuje také student, který by si měl být vědom své povinnosti souhrnný výstup vložit do příslušné odevzdávárny předmětu praxe.

Vážení studenti, věnujte prosím svou pozornost výzvě MŠMT pro realizaci praxe dle dobrovolné volby v rámci spolupráce při zabezpečování péče v určených školách a školských zařízeních v jednotlivých krajích ČR o děti pracovníků státní kritické infrastruktury, kteří zabezpečují zásadní činnosti pro zvládání závažné epidemiologické situace, viz seznam krizových škol. 

S ohledem na zajištění těchto potřeb byla v usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020 udělena výjimka z omezení výuky na vysokých školách, která umožňuje realizaci pedagogických praxí v mateřských a základních školách. Studenti vykonávající tuto praxi také mohou být ubytováni na kolejích vysoké školy. Pokud to Vaše kapacity umožní, můžete rovněž posílit aktivity distančního doučování na školách, které o to projevily zájem. Tuto aktivitu koordinuje Národní pedagogický institut https://www.zapojmevsechny.cz/doucovani/.   

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.