Pro studentské spolky

Potřebujeme prostory

Týmové studovny

Pro menší spolková setkání můžete využít týmové studovny pro studenty. Rezervujete si je sami bez dalšího schvalování.

Spolková místnost na Veveří

Spolky evidované na Filozofické fakultě MU mohou pro svou činnost využívat spolkovou místnost L08 (101) v přízemí budovy L na Veveří 26/28. Její rezervace probíhá stejným způsobem jako rezervace týmových studoven: při zakládání události v kalendáři M365 zvolte jako místo konání FF, Veveří 26, budova L, L101, Spolková místnost FF MU. Místnost je dostupná ve všední dny od 6:00 do 21:30 hod. Klíč je k vyzvednutí oproti podpisu na vrátnici budovy K.

Čítárna

Pro větší spolkové aktivity je zvláště vhodný prostor Čítárny v přízemí budovy D. V případě zájmu o uspořádání akce v těchto prostorách, kontaktujte Mgr. Markétu Stulírovou nebo pište na e-mail citarna@phil.muni.cz.

POZOR! V Čítárně je vždy potřeba počítat s provozem kavárenského pultu a s nutností zachovat volný průchod pro fakultní veřejnost. Konat v Čítárně uzavřené akce není možné, a to ani v její přední části za využití přepážky.

Ověřit dostupnost

Učebny a další fakultní prostory

Pokud jste oficiálním fakultním spolkem, máte možnost za účelem konání svých aktivit žádat také o rezervaci učeben, a to i v době pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích (soboty, neděle, státem uznané svátky). Takové rezervace ovšem podléhají schválení tajemníka fakulty.

Jak na to

  1. V kalendáři velkých fakultních akcí zkontrolujte, zda se v daném období na fakultě už nekoná jiná akce, která by s tou vaší mohla kolidovat. (POZOR! Kalendář zobrazuje akce pouze na rok dopředu. Pokud plánujete akci v delší časovém horizontu, napište na propagace@phil.muni.cz).
  2. Pokud se chystáte žádat o rezervaci učeben, ověřte předem jejich dostupnost pomocí aplikace v ISu. K vyhledání vhodných prostor dle vašich představ můžete využít Katalog učeben.
  3. Vyplňte formulář žádosti o schválení mimovýukové akce.
  4. Po posouzení kapacitních možností studijním oddělením (a případně proděkanem pro studium) bude vaše žádost postoupena tajemníkovi fakulty.
  5. Souhlas s konáním akce a případné další informace a pokyny obdržíte do e-mailu.

Spolkové prostory na Komenského náměstí

Pro spolkové aktivity je také možné využít Spolkovnu a další prostory na Komenského nám. 2. Podmínkou je však uzavření rámcové smlouvy mezi spolkem a rektorátem. Více informací najdete zde.

Potřebujeme propagaci

LCD obrazovky

Pro interní fakultní propagaci relevantních aktivit je možné využít LCD obrazovky umístěné na chodbách většiny fakultních budov. O zveřejnění upoutávky mohou pomocí formuláře požádat nejen zaměstnanci, ale také studentské spolky. Obsah smyčky na LCD panelech spravuje Oddělení vnějších vztahů, technicky provoz infopanelů zajišťuje Centrum informačních technologií.

Technické možnosti propagace

Standardní upoutávka má podobu statického snímku v délce 7 vteřin. Po domluvě však lze využít i sekvenci kratších snímků či krátké video bez zvuku. Pro jednotlivé upoutávky či sekvence snímků lze nastavit zobrazování pouze v některých budovách, či dokonce na konkrétních obrazovkách na fakultě (např. konferenční program v době konání akce). Je také možné upoutávku zveřejnit pouze pro některé dny v týdnu.

Pokyny k přípravě podkladů

Upoutávky mohou mít libovolnou podobu, v případě využití jednotného vizuálního stylu univerzity je však nutné dodržet jeho zásady, a to i v případě pouhého použití značky MUNI ARTS. Pro snazší přípravu podkladů v jednotném vizuálním stylu univerzity je připravena šablona v PowerPointu.

Základním požadavkem na dodanou grafiku je rozlišení přesně 1920 × 1080 px. Podklady lze dodávat ve formátu JPG či PNG, případně je možné zaslat přímo vyplněnou šablonu v PowerPointu.

V případě že potřebujete konzultaci, obracejte se na e-mailovou adresu infopanely@phil.muni.cz.

Šablona pro LCD Žádost o zveřejnění

Kalendář akcí na webu fakulty

Do Kalendáře akcí na hlavním fakultním webu je možné umisťovat pozvánky na události, jejichž cílová skupina překračuje jedno pracoviště, či dokonce fakulty. Relevantí pozvánky je odsud možné sdílet také do kalendáře akcí na celouniverzitním webu. Kalendář administruje Oddělení vnějších vztahů.

O zveřejnění pozvánky je možné požádat prostřednictvím online formuláře nebo lze využít přesdílení (tzv. crossposting) události z webu pracoviště.

Žádost o zveřejnění akce na FF MU

Sociální sítě

V relevantních případech je možné pozvánky prosdílet také na fakultních profilech na sociálních sítítch. V případě zájmu kontaktujte Oddělení vnějších vztahů na propagace@phil.muni.cz.

Doporučujeme využít také fakultní studentskou skupinu na Facebooku a kontaktovat správce webu a sociálních sítí vaší katedry.

Plakáty

V rámci ekologicky odpovědného přístupu fakulta vyvěšování tištěných plakátů obecně nepreferuje. V případě potřeby jsou jim však vyhrazeny konkrétní inzertní plochy – typicky u vstupů do fakultních areálů a budov a na chodbách.

Umisťovat jakoukoliv inzerci mimo ně, například na zdech nebo na skleněných výplních oken a dveří, je ve společných fakultních prostorách přísně zakázáno!

POZOR! Toto pravidlo se vztahuje na vylepování jakýchkoliv tištěných materiálů, tedy např. také na směrovky, programy a organizační pokyny (typicky v případě organizování workshopů, konferencí atp.). Pro tyto účely jsou určeny navigační a prezentační panely různých velikostí, které spravuje a zapůjčuje Ústřední knihovna.

V prostorách kateder a ústavů je možnost umisťování tištěných materiálů mimo vyhrazené inzertní plochy ponechána na rozhodnutí vedoucí(ho) příslušného pracoviště.

Potřebujeme peníze

Fakultní spolkové stipendium

Každý semestr máte možnost žádat o stipendium na podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti. O stipendium se mohou v odůvodněných případech (po konzultaci) ucházet i jednotlivci či skupiny studentů. Finanční podporu lze získat na umělecké a kulturní projekty, jako je např. realizace výstavy, chod studentského časopisu, spolkové aktivity, divadelní představení, přednáškové nebo konferenční cykly. V případě dotazů můžete kontaktovat přímo stipendijní komisi na spolkovastipendia@phil.muni.cz.

Stipendium rektora

Pokud vaše aktivity přesahují rámec filozofické fakulty, nebo dokonce celé univerzity, můžete zvážit také podání žádosti o spolkové stipendium rektora. Více informací najdete zde.

Chceme se stát spolkem

Za oficiální fakultní spolky jsou považovány takové, které jsou evidovány Platformou spolků Masarykovy univerzity. Jak to zařídit, se dočtete zde.

Nenašli jste, co jste hledali?

Vyzkoušejte web Platformy spolků MU nebo kontaktujte fakultní koordinátorku spolkových aktivit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.