V pondělí 20. 11. proběhne zasedání akademického senátu

13. 11. 2023

Program zasedání AS FF dne 20. listopadu 2023 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: 

1. Změny Volebního řádu AS FF MU

V souvislosti se změnami volebního období senátu bylo zapotřebí novelizovat Volební řád AS FF MU. O změnách referuje předseda Legislativní komise AS FF MU Bc. Jakub Zikmund.

Návrhy změn jsou dostupné zde (v přílohách je původní volební řád, návrh novelizace volebního řádu s vyznačenými změnami a bez vyznačených změn).

Diskuse, usnesení a hlasování o usnesení

2. Zpráva o zasedání Volební komise AS FF MU a jejím návrhu na vyhlášení voleb do AS FF MU

Zprávu a návrh přednese předsedkyně volební komise Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. Zápis ze zasedání komise je dostupný zde.

Diskuse, usnesení a hlasování o usnesení

3. Upřesnění návrhu děkanky na využití zbylých prostředků v Rezervě na navyšování tarifní části mezd

Přednese děkanka Irena Radová.

Diskuse, usnesení a hlasování o usnesení

4. Změny podmínek přijímacích zkoušek do Bc. a NMgr. programů vyučovaných v angličtině

Přednese proděkan Petr Dytrt. Dokument je dostupný zde.

Vysvětlení k dokumentu

Dokument byl upravován prostřednictvím revizí, takže změny jsou viditelné. Protože se ale měnily především větné formulace, je změn až příliš na to, aby se daly sledovat. Zásadní věcné změny jsou označeny žlutě a níže jsou ještě shrnuty. Podmínky napříč programy jsou formálně sjednoceny. U všech programů se tak bude vyžadovat doklad o předchozím vzdělání a výpis známek.

Jednotlivé zásadní změny jsou následující:

  • Program Culture, Media and Performative Arts upravil jazykové požadavky a nově vyžaduje certifikát. S ohledem na vývoj umělé inteligence také změnili formát eseje.
  • Programy na KAA se shodly na rozšíření jazykových certifikátů o Pearsons – PTE test, a drobném upřesnění formátu doporučujících dopisů.
  • Bc. English Language and Literature nově vyžaduje pouze jeden doporučující dopis namísto dvou. Ke stejné změně dochází i u Mgr. North-American Culture Studies.

Diskuse, usnesení a hlasování o usnesení

5. Průběžná zpráva o čerpání a stavu stipendijního fondu

Referuje proděkan Josef Šaur.

Diskuse

6. Různé

 

V Brně dne 13. 11. 2023
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.