Akademický senát diskutoval o změnách v doktorském studiu

Tématem diskuse bylo také nedávné snížení kapacity OneDrive.

30. 4. 2024 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 15. dubna 2024 Akademický senát FF MU nejprve vyslechl finální zprávu volební komise o průběhu senátních voleb a neměl k ní připomínek.

Následně bylo diskutováno nedávné překotné zrušení specializací v doktorských studijních programech. Proděkanka Burešová objasnila, že k tomuto kroku došlo na základě staršího rozhodnutí Národního akreditačního úřadu a také s ohledem na to, že specializacím končí akreditace v roce 2026 a nebude prodloužena, tudíž studující, kteří by do nich letos nastoupili, by již zcela jistě nemohli dostudovat. V diskusi rezenovaly obavy z toho, že některé specializace nebudou mít ve svých nadřazených programech adekvátní náhradu. Diskutovaly se také obecnější otázky o pestrosti naší fakulty, a zda ji více odráží široká škála studijních programů, nebo naopak menší množství programů, v nichž však je každý studující v úzkém vztahu se svým školitelem a jeho studium si řídí individuální studijním plánem. V závěru senát vyzval vedení fakulty k lepší komunikaci nedávné změny směrem k potenciálních uchazečům.

Dalším bodem diskuse bylo nedávné snížení kapacity OneDrive, které přišel senátorkám a senátorům objasnit dr. Mysliveček, vedoucí ÚVT. Ke snížení dochází na základě změny podmínek ze strany Microsoftu, který zneužil své monopolní postavení a zachoval se takto vůči mnoha evropským institucím. Připravuje se formulace stížnosti k příslušným evropským úřadům, v doholedné době však nelze spoléhat, že by došlo ke zlepšení situace. K redukci dat jsou připraveny uživatelské návody a CIT je připraveno poskytovat konzultace. ÚVT bude do budoucna více zvažovat pro každou externí službu nějaký „únikový plán“.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští řádné zasedání senátu proběhne 20. května 2024.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.