Druhý ročník Soutěže Mariana Szyjkowského o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko

20. 11. 2019

Polský institut v Praze vyhlašuje pro studenty magisterských a bakalářských oborů soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Přihlášeny mohou být práce obhájené v akademickém roce 2018/2019, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je určena pro studenty, kteří svou diplomovou nebo bakalářskou práci obhájili na následujících institucích a oborech:

Kategorie I. – Polonistiky
Kategorie II. – Další obory vysokých škol v České republice (podrobnosti v pravidlech soutěže) 

Odměna pro nejlepší práce v kategorii I. a II.:
Vítězná diplomová práce: 15.000 Kč
Vítězná bakalářská práce: 10.000 Kč

Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jejich autoři nebo vedoucí práce (se souhlasem autora) v termínu do 16.12.2019. Přijímají se práce zaslané elektronicky ve formátu pdf (jiný formát po dohodě) na adresu: praga@instytutpolski.org

Výsledky budou zveřejněny do 31. 3. 2020 na www.polskyinstitut.cz.  O místě a termínu slavnostního předávání budeme informovat.

Více informací: https://www.polskyinstitut.cz/aktuality/druhy-rocnik-souteze-mariana-szyjkowskeho-o-nejlepsi-diplomovou-a-bakalarskou-praci-zamerenou-na-polsko

Více článků

Přehled všech článků