Letní škola 2020

16. 6. 2020

Vážení studenti doktorského studia,

i v tomto roce budeme pro vás pořádat Letní školu, zaměřenou na získání měkkých dovedností, potřebných k přípravě, organizaci a realizaci výuky.

Většina nákladů, spojených s Letní školou, je hrazena Rektorátem MU (cesta autobusem, ubytování v univerzitním centru v Telči, snídaně a obědy, semináře a workshopy). Registrační poplatek činí 350,- Kč.

Předběžný program

Pondělí 17. 8. 2020

  • odjezd z Brna ráno (cca 9:00 hod.)
  • odpoledne: zahájení LŠ a úvodní blok přednášek

Úterý 18. 8. 2020

  • dopoledne: Akční výzkum a pedagogické dovednosti
  • odpoledne: Přednášení - rétorika

Středa 19. 8. 2020

  • dopoledne: Pedagogická komunikace
  • odpoledne: Mini TED talk „Já – vědec", panelová diskuze

Čtvrtek 20. 8. 2020

  • dopoledne: Plánování výuky – design
  • odpoledne: „Já - doktorand"

Pátek 21. 8. 2020

  • návrat do Brna (odjezd v cca 10:00)


Tato aktivita je primárně určena pro studenty po 1. nebo 2. roce PhD studia, ale mohou se jí účastnit i studenti vyšších ročníků. Vše probíhá v češtině (na příští rok se plánuje rozšíření o anglickou sekci). V případě zájmu se můžete zaregistrovat zde. Podrobné informace obdržíte po registraci. 

V případě dotazů se obracejte na manažerku Ph.D. studia Ivanu Jaškovou.

Více článků

Přehled všech článků