Od 22. listopadu 2021 přechází fakulta opět do žlutého stupně

18. 11. 2021

Základní pravidla

 • V návaznosti na přechod MU do žlutého stupně semaforu mají studenti i zaměstnanci fakulty s účinností od 22. 11. povinnost evidovat O-N-T (tj. prokazovat očkování, prodělání nemoci nebo negativní test).
 • Studenti vkládají příslušné údaje do IS MU (https://is.muni.cz/auth/koronavirus/)
 • Zaměstnanci tak činí v INET (https://inet.muni.cz/app/osoby/koronavirus_prevence).
 • Prokázání O-N-T je podmínkou pro účast na prezenční výuce.
 • Od 17. ledna 2022 jsou všichni zaměstnanci povinni podrobit se před vstupem na pracoviště testování
 • Prokazování O-N-T se týká zdravých osob; nemocné osoby se v souladu s opatřením rektora č. 1/2022 výuky neúčastní a na fakultu nemají přístup.

Nošení respirátorů

 • Pravidla pro nošení respirátorů se nezměnila.
 • Jsou tedy povinné ve všech vnitřních prostorách (chodby i učebny).
 • Výjimku tvoří situace pobytu na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.
 • Dále nemusí mít respirátor vyučující během výuky, pokud má dokončené očkování.
 • Výjimka se též vztahuje na studenty během výuky, která nošení respirátorů neumožňuje (tělocvik, zpěv), ovšem musí být zachovány rozestupy 1,5 m.

Prokazování O-N-T

 • Splněním povinnosti prokázání O-N-T se rozumí:
  • očkování proti onemocnění covid-19 doložené certifikátem EU COVID nebo obdobným certifikátem,
  • laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19 do 180 dní od prvního pozitivního testu,
  • negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší než 7 dní, a to RT-PCR test nebo antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb anebo rychlý antigenní test určený pro samotestování.
 • Záznamy o očkování, o prodělání nemoci a o negativním výsledku PCR testu studenti do ISu vkládají QR kódem.
 • Pozitivní výsledek PCR testu, karanténu, výsledky antigenního testu studenti mohou vkládat i bez QR kódu, např. jako sken nebo fotografii.
 • Splnění O-N-T je dostupné vyučujícím v záznamníku učitele v podobě prosté informace (zelené/červené kolečko v seznamu studentů).

Výuka

 • Výuka do 150 osob probíhá prezenčně dle platného rozvrhu.
 • Kdo neprokáže O-N-T, nemůže se prezenční výuky účastnit.
 • Prezenční výuka je klíčová, a proto její nahrazování jinými formami vzdělávání je až krajním řešením. Pokud student neprokáže O-N-T, nabídne mu vyučující/garant předmětu náhradní plnění (dle charakteru předmětu a technických možností učebny). Například se může jednat o:
  • Poskytnutí nahrávek výuky (může se jednat o nahrávky současné nebo nahrávky z dřívějška).
  • Poskytnutí e-learningu (pokud k předmětu byl vytvořen). Nemělo by se jednat ovšem jen prosté studijní materiály (např. pouhé poskytnutí prezentace z hodiny).
  • Vypracování úkolu či úkolů. Ovšem je třeba mít neustále na mysli stanovisko NAU k distanční výuce. Jako smysluplné se jeví např. v překladatelském semináři, stanovení dodatečného překladu, který vyučující opraví a se studentem probere v rámci konzultačních hodin on-line.
  • „Pasivní“ hybridní výuku, tj. výuka je pouze přenášena, studenti ji mohou sledovat, ale nemohou se zapojit.
  • Plnohodnotnou hybridní výuku.
 • Vyučující/garant předmětu nemá možnost zjistit, zda se student neúčastní prezenční výuky z důvodu nemožnosti prokázat O-N-T nebo z jiných důvodů. Proto je na studentovi, aby kontaktoval vyučujícího a požádal o náhradní plnění.

Knihovna

 • Ústřední knihovna FF MU zůstává studentům a zaměstnancům k dispozici v plné šíři provozní doby v po–pá 9–20, so–ne 9–17,  a to včetně studoven v hlavní budově.
 • Veřejnost nemá v souladu s univerzitním semaforem vstup do knihovny povolen.  
 • Od 22. listopadu bude při vstupu do hlavní budovy knihovny probíhat kontrola plnění pravidla O-N-T.
 • Těm, kteří nebudou podmínky O-N-T splňovat, bude zajištěna možnost individuálního výdeje knihovních jednotek mimo areál FF po předchozí domluvě na knihovna@phil.muni.cz.
 • Knihovníci jsou k dispozici také online – https://knihovna.phil.muni.cz/sluzby/konzultace-s-knihovnikem.
 • Týmové studovny budou pro studenty uzavřeny, k dispozici i nadále zůstávají zaměstnancům FF pro realizaci distanční výuky.
 • I nadále platí povinnost dodržovat rozestupy a nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Uvedená pravidla jsou obsahem opatření děkana č. 9/2021 ke snížení rizika nákazou Covid-19. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.