Vznik a vývoj konceptu magie v římském světě

Autoři

CHALUPA Aleš

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio : revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova magic; definition of magic; polis religion; magos; superstitio; Romanness
Popis Studie se zábývá okolnostmi, které vedly ke vzniku kategorie magie v římském světě. Tento proces započal na počátku 2. století př.n.l. v době, kdy se Římané ocitli v intenzivním kontaktu s okolními kulturami, a byl dokončen v období vzniku Římského císařství na konci 1. století př.n.l. Autor tohoto článku soudí, že Římané převzali tuto kategorii od Řeků a začali ji užívat, po provedení nutných změn, k obdobným účelům jako před nimi Řekové: jako kontrastní a antitetickou kategorii vůči Romanitas ("Římanství"). Koncept "Římanství" jim pak pomáhala vymezit přijatelnost určitého jednání nebo uvažování, které reprezentovalo jádro civilizačních snah římských politických a kulturních elit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.